Nový prodej a nákup v Prodejně

Nový prodej (nákup) zahájíte:

  • Klepnutím na „prázdnou” záložku sousedící vedle záložky s aktivním prodejem (nákupem) a klepnutím na příslušnou volbu.

→ nebo: v aktivním okně karty prodeje (nákupu) klávesovou zkratkou Alt+P (prodej), Alt+N (nákup).

→ nebo: v aktivním okně karty prodeje (nákupu) vyvoláte nabídku z menu místní nabídky (totožné s nabídkou [Menu]).

Vlastnosti a použití

  • Můžete otevřít najednou více prodejů (můžete obsluhovat více zákazníků naráz) a přijímat platby v libovolném pořadí.
  • Kromě prodejů můžete stejně snadno i nakupovat prostřednictvím stejného okna.
  • Aktivní okno karty prodeje nebo nákupu (včetně zadaných dat) odstraníte pomocí místní nabídky položkou Odstranit prodej/nákup.

Volby nového prodeje nebo nákupu, příjmu nebo výdeje hotovosti

Obrázek 1: Volby nového prodeje nebo nákupu, příjmu nebo výdeje hotovosti.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty