Kontrola kvalifikací

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním nějakých předpokladů (kvalifikací), mezi které může patřit např. dosažené vzdělání, znalost cizího jazyka, délka praxe nebo fyzické dispozice.

Některé kvalifikace musí pracovník splnit až při nástupu na danou pozici a mezi ně patří např. zdravotní prohlídka nebo školení BOZP. Tyto kvalifikace navíc vyžadují periodické opakování a jejich kontrola je jednou z hlavních funkcí tohoto modulu.

Kvalifikace s omezenou platností se znovu získávají absolvováním příslušného školení, které se evidují v agendě Osvědčení a školení.

Plánování školení usnadňuje dialog, který zkontroluje veškeré kvalifikace pracovníků a vybere všechny, které budou brzy končit, nebo které již skončily a je potřeba je znovu získat. Pro takové kvalifikace pak založí nová školení, doplní do nich všechny osoby, které novou kvalifikaci potřebují.

Postup

  1. Otevřete agendu Osvědčení a školení.
  2. Z menu Agenda spusťte volbu Kontrola kvalifikací (obr. a).
  3. V otevřeném dialogu máte možnost filtrovat kvalifikace dle druhu ComboBox - Nabídka.
  4. V tabulce jsou výchoze vybráni pracovníci, kterým brzy vyprší nebo již vypršela některá kvalifikace.
  5. CheckBox - Zatržítko Výběr kvalifikací můžete ručně měnit.
  6. Ve spodní části okna volíte ComboBox - Nabídka knihu pro nově vytvořená školení.
  7. Po klepnutí na tlačítko OK jsou kvalifikace seskupeny dle typu, založí se nová školení na každý typ kvalifikace a pracovníci se zapíší mezi pozvané osoby.

Dialog Kontrola kvalifikací

Obrázek a): Dialog Kontrola kvalifikací.

 

Související dokumenty