Výdej bez seznamu Mobilní skladník (Rozšíření skladu)

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Scénář Výdej bez seznamu (Mobilní skladník)

Úkolem skladníka v tomto scénáři je pořídit seznam vydávaného zboží. K dispozici nemá a nebo nechce mít žádné doklady, podle kterých by vytvořil kontrolní seznam.

Dále postupujte takto:

1. Po přihlášení do rozhraní čtečky zvolte (je-li na výběr více variant) firmu, které se operace týká. Z následného výběru doplňků pokračujte volbou Mobilní skladník, dále pomocí znaku +, který je situovaný vpravo od funkce Kontrola výdeje, zobrazíte a následně zvolíte Výdej ze skladu (obr. 1). Vyplněním popisu, který slouží k lepší orientaci, dokončíte ruční tvorbu seznamu zboží k výdeji.

Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Výdej ze skladu

Obrázek 1: Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Výdej ze skladu.

 

2. Seznam zboží je v tuto chvíli prázdný, je tedy nutné jej naplnit načítaným zbožím. Pomocí čtečky čárových kódů načítáte (stisknutím bočního tlačítka) vlastní čárové kódy dodaného zboží. Pokud systém čárový kód zná, je zboží identifikováno jako očekávané (obr. 2).

Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – EAN čekávaného zboží

Obrázek 2: Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – EAN čekávaného zboží.

 

  • V případně, že čárový kód není v systému zaveden a zboží nelze identifikovat, skladník je o tomto informován a může podle interních směrnic takové zboží tzv. „odložit stranou” (obr. 3 a 4). Chcete-li v jednom kroku provést načtení více kusů jednoho druhu zboží, je nutné počet kusů upřesnit před vlastním načtením pomocí tlačítka ks. (obr. 3 a 4).
Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Neznámý kód Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Neevidovaný produkt ve Variu
Obrázek 3: Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Neznámý kód. Obrázek 4: Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Neevidovaný produkt ve Variu.

 

3. Seznam zboží načítaného čtečkou je již v tuto chvíli možné zobrazit v modulu Rozšíření skladu. Vedoucí skladu tak má aktuální přehled o průběhu zpracování. Po kompletním načtení vydávaného zboží odešlete jeho seznam do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam situovanou pod menu v horním levém rohu (obr. 5). Seznam je tímto považovaný za vyřízený a je odstraněn z nabídky rozpracovaných seznamů v Kontrole výdeje.

Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Odeslat seznam

Obrázek 5: Mobilní skladník – Výdej bez seznamu – Odeslat seznam.

 

Související dokumenty