Převod zboží mezi pobočkami Mobilní skladník (Rozšíření skladu)

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Scénář Převod zboží mezi pobočkami (Mobilní skladník)

Tento scénář se využívá při převodu zboží z pobočky na pobočku. Převod je koncipován jako dvoufázový: vyskladnění se řeší pomocí klasické Kontroly výdeje a naskladnění na cílový sklad zajišťuje zvláštní typ seznamu Dokončení převodu.

Dále postupujte takto:

1. Po přihlášení do rozhraní čtečky zvolte (je-li na výběr více variant) firmu, které se operace týká. Z následného výběru doplňků pokračujte volbami Mobilní skladník a Vychystání výdeje (obr. 1, 2).

Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Vychystání výdeje Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Prázdný seznam
Obrázek 1: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Vychystání výdeje. Obrázek 2: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Prázdný seznam.

 

2. V dalším kroku pomocí čtečky čárových kódů načtete (stisknutím bočního tlačítka) vlastní čárové kódy kontrolovaného zboží. V případě shody (načtené zboží odpovídá položce v seznamu) je produkt vložen do seznamu načteného zboží a ve vrchní části displeje čtečky vidíte čárový kód aktuálně načteného zboží. Mezi seznamy zboží (zboží určené ke kontrole a zboží již načtené, tedy zkontrolované) je možné přepínat pomocí voleb DO VOZÍKU a Z VOZÍKU (obr. 3).

  • Chcete-li jedním krokem provést načtení více kusů produktu s jedním čárovým kódem, je nutné počet kusů upřesnit ještě před vlastním načtením pomocí tlačítka ks.
  • Evidují-li se u daného zboží i další informace jako například trvanlivosti či sériová čísla, čtečka si vyžádá jejich zadání/nasnímání ihned po načtení produktu. Aktuálně načítané produkty a jejich počty jsou průběžně k nahlédnutí i v modulu Rozšíření skladu přímo ve Variu.

Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – EAN čekávaného zboží

Obrázek 3: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – EAN čekávaného zboží.

 

3. Potřebujete-li vychystání výdeje aktuálního seznamu dočasně přerušit (např. kvůli kontrole seznamu s vyšší prioritou), využijte k tomu funkci Přerušit práci z menu v horním levém rohu (obr. 4). Ke kontrole takového seznamu se můžete kdykoliv vrátit jeho opětovným výběrem ze seznamů sdružených pod funkcí Vychystání výdeje (obr. 1).

  • V okamžiku, kdy skladník vychystá všechno zboží, uloží se na místě určeném pro expedici. Po kompletním načtení vychystávaného (převáděného) zboží, odešlete jeho seznam do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam z menu v horním levém rohu (obr. 5). Seznam je tímto považovaný za vyřízený a z nabídky rozpracovaných seznamů v Vychystání výdeje je odstraněn.
Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Přerušit práci Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Odeslat seznam
Obrázek 4: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Přerušit práci. Obrázek 5: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Odeslat seznam.

 

4. Další fází je finální kontrola výdeje zboží připraveného k expedici na jinou pobočku. Před expedicí vyberete vedoucím skladu již vytvořený seznam typu Kontrola výdeje (obr. 6 a 7).

  • Ze zobrazených seznamů vyberete ten, který chcete podrobit fyzické kontrole. Pro lepší orientaci je doplněn popisem. V dolní části vybraného seznamu vidíte soupis zboží určeného ke kontrole.
  • V dalším kroku pokračujete načítáním kontrolovaného zboží pomocí čtečky. Po kompletním načtení vychystávaného zboží jeho seznam odešlete do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam z menu v horním levém rohu (obr. 5).
Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – vytvořený seznam typu Kontrola výdeje Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Zadejte EAN nebo množství
Obrázek 6: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – vytvořený seznam typu Kontrola výdeje. Obrázek 7: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Zadejte EAN nebo množství.

 

5. Poslední fází převodu mezi pobočkami je kontrola zboží přijatého na cílovou pobočku. Kontrola probíhá pomocí funkce Dokončení převodu (obr. 8). Pod položkou vidíte vedoucím skladu předem vytvořené seznamy (obr. 8).

  • Po výběru konkrétního seznamu je nutné kódem upřesnit cílovou destinaci (obr. 9).
  • V další fázi se dostáváte k soupisu konkrétního zboží určeného k fyzické kontrole – načtení.
  • Po kompletním načtení přijatého zboží odešlete jeho seznam do Varia pro další dokončení příjmu volbou Odeslat seznam situovanou z menu v horním levém rohu (obr. 5). Seznam je tímto považovaný za vyřízený a z nabídky rozpracovaných seznamů v Dokončení převodu je odstraněn.
Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Dokončení převodu Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Zadejte kód přijímacího místa
Obrázek 8: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Dokončení převodu. Obrázek 9: Mobilní skladník – Převod zboží mezi pobočkami – Zadejte kód přijímacího místa.

 

Související dokumenty