Kontrola výdeje Mobilní skladník (Rozšíření skladu)

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Scénář Kontrola výdeje (Mobilní skladník)

Před odesláním zboží je třeba zkontrolovat, zda si nachystané zboží zákazník skutečně objednal, resp., že odpovídá vydané faktuře. Proces kontroly se skládá z několika úkonů, z nichž některé se realizují pomocí doplňkového modulu Rozšíření skladu ve Variu a některé zajišťuje čtečka čárových kódů.

Dále postupujte takto:

1. Po přihlášení do rozhraní čtečky zvolte (je-li na výběr více variant) firmu, které se operace týká. Z následného výběru doplňků pokračujte volbou Mobilní skladník a dále Kontrola výdeje.

2. Ze zobrazených seznamů vybíráte ten, který chcete podrobit fyzické kontrole. Pro lepší orientaci je seznam doplněn popisem, jehož výchozí hodnotou je název odběratele, pro kterého je kontrolované zboží určeno (obr. 1). V dolní části vybraného seznamu je zobrazen soupis zboží určeného ke kontrole výdeje (obr. 2).

Mobilní skladník – Kontrola výdeje

  Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Zadejte EAN nebo množství
Obrázek 1: Mobilní skladník – Kontrola výdeje.   Obrázek 2: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Zadejte EAN nebo množství.

 

3. V dalším kroku pomocí čtečky čárových kódů načítáte (stisknutím bočního tlačítka) vlastní čárové kódy kontrolovaného zboží. V případě shody (načtené zboží odpovídá položce v seznamu) je produkt vložen do seznamu načteného zboží a v horní části displeje čtečky je zobrazen EAN čárový kód aktuálně načteného zboží. Mezi seznamy zboží (zboží určené ke kontrole a zboží již načtené, tedy zkontrolované) je možné přepínat pomocí tlačítek ČEKAJÍCÍ a NAČTENÉ (obr. 3).

  • Chcete-li jedním krokem provést načtení více kusů produktu s jedním čárovým kódem, je nutné počet kusů upřesnit ještě před vlastním načtením pomocí tlačítka ks.
  • Evidují-li se u daného zboží i další informace jako například trvanlivosti či sériová čísla, čtečka si vyžádá jejich zadání/nasnímání ihned po načtení produktu. Aktuálně načítané produkty a jejich počty jsou průběžně k nahlédnutí i v modulu Rozšíření skladu přímo ve Variu.

Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Seznam a kód načteného zboží

Obrázek 3: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Seznam a kód načteného zboží.

 

4. Dojde-li k načtení zboží, které není zahrnuto v seznamu produktů určených ke kontrole, jste upozorněni zvukovým signálem. Následně máte na výběr, zda chcete toto zboží do seznamu dodatečně zahrnout či jeho načtení zrušit (obr. 4).

Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Neznámý kód

Obrázek 4: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Neznámý kód.

 

  • Pokud načtete a uložíte zboží, jehož čárový kód neodpovídá žádnému z produktů, které ve Variu evidujete, je jeho kód zvýrazněn červenou barvou (obr. 5). Načtete-li a uložíte zboží ve Variu evidované, které ale není součástí právě kontrolovaného seznamu, jeho kód je podbarven oranžově (obr. 6).
Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Neevidovaný produkt ve Variu   Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Evidovaný produkt mimo kontrolovaný seznam
Obrázek 5: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Neevidovaný produkt ve Variu.   Obrázek 6: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Evidovaný produkt mimo kontrolovaný seznam.

 

5. Potřebujete-li kontrolu výdeje aktuálního seznamu dočasně přerušit (např. kvůli kontrole seznamu s vyšší prioritou), využijte k tomu funkci Přerušit práci z menu v horním levém rohu (obr. 7). Ke kontrole takového seznamu se můžete kdykoliv vrátit jeho opětovným výběrem ze seznamů sdružených pod funkcí Kontrola výdeje (obr. 1).

  • Po kompletním načtení kontrolovaného (vydávaného) zboží odešlete jeho seznam do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam situovanou z menu v horním levém rohu (obr. 8). Seznam je tímto považován za vyřízený a z nabídky rozpracovaných seznamů v Kontrola výdeje je odstraněn.
Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Přerušit práci   Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Odeslat seznam
Obrázek 7: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Přerušit práci.   Obrázek 8: Mobilní skladník – Kontrola výdeje – Odeslat seznam.

 

Související dokumenty