AVIS – základní scénář užití

Pro snadnější orientaci při práci s AVIS jsme připravili scénář s použitím nejpoužívanějších metod, který řeší obvykle eshopy.

Scénář zahrnuje následující body:

1. Založení kontaktu a kontrola existence kontaktu.

   1.1 Pokud kontakt neexistuje, vytvoření nového.

   1.2 Pokud kontakt existuje, aktualizace kontaktu.

2. Založení dokladu Zakázka s tímto kontaktem.

   2.1 Vytvoření hlavičky dokladu.

   2.2 Vložení identifikátoru nově založeného / aktualizovaného kontaktu do dokladu.

   2.3 Založení pěti vzorových položek s různým množstvím a cenami – v cyklu.

   2.4 Provedení součtu dokladu.

   2.5 Změna stavu položek z konceptu na Dodat.

   2.6 Provedení rezervace položek.

 

Komplexnější způsob použití AVIS je k dispozici ve vzorovém projektu, který lze stáhnout ze stránky Stažení software.

 

Příklad

  class ZakladniPriklad
  {
    public static void ZalozitKontaktAVytvoritZakazku()
    {
      KontaktyReference.KontaktContract kontakt;
      
      kontakt = ZakladniPriklad.NovyKontakt();
      ZakladniPriklad.VytvoritARezerovatZakazku(kontakt);
    }

    public static KontaktyReference.KontaktContract NovyKontakt()
    {
      KontaktyReference.KontaktContract kontakt;
      bool KontaktNeexistuje = false;
      var sc = KontaktyService();

      //kontrolujeme existenci kontaktu v systému, abychom se rozhodli, zda budeme 
       //provádět vložení nového nebo aktualizaci stávajícího kontaktu
      try
      {
        kontakt = sc.NacistKontakt("Altus Software Test");
      }
      catch
      {
        kontakt = new KontaktyReference.KontaktContract();
        KontaktNeexistuje = true;
      }

      kontakt.Firma = "Altus Software Test";   //identifikátor systému Altus Vario string(30)
      kontakt.NazevFirmy = "Altus Software s.r.o.";
      kontakt.TypKontaktu = "Organizace";
      kontakt.Kniha = "Adresář";
      kontakt.Email = "email@altus.cz";
      kontakt.Telefon = "236 190 190";
      kontakt.IC = "61681202";

      kontakt.FakturacniAdresa = new KontaktyReference.AdresaContract
      {
        Ulice = "Rubeška 215/1",
        Obec = "Praha 9",
        Okres = "Hlavní město Praha",
        PSC = "19000"
      };

      kontakt.DorucovaciAdresa = new KontaktyReference.AdresaContract
      {
        Ulice = "Drobného 555/49",
        Obec = "Brno",
        PSC = "60200"
      };

      if (KontaktNeexistuje)
      {
        //vložením získáme rowguid, který přidělilo Vario
        kontakt.rowguid = sc.VlozitKontakt(kontakt);
        //opětovým načtením získáme kontakt, který je doplněný o hodnoty šablony v systému Vario
        kontakt = sc.NacistKontaktPodleId(kontakt.rowguid);
      }
      else 
      {
        sc.AktualizovatKontakt(kontakt);
      }

      return kontakt;
    }

    public static void VytvoritARezerovatZakazku(KontaktyReference.KontaktContract kontakt)
    {
      //vytvoříme doklad
      var doklad = ZakladniPriklad.VytvoritDokladSVicePolozkami(kontakt);

      var sc = DokladyService();

      //založíme doklad do Varia a získáme jeho rowguid
      doklad.rowguid = sc.VlozitNovyDoklad(doklad);

      //znovu načteme doklad s doplněnými údaji
      doklad = sc.NacistDokladRG(doklad.rowguid);

      //zarezervujeme polozky
      var sklad = SkladService();

      foreach (var polozka in doklad.Polozky)
      {
        //nejprve nastavíme stav 'DODAT', tím dojde ke zrušení stavu 'koncept' položky
        sc.DodatPolozkuDokladu(polozka.rowguid);

        //potom provedeme vlastní operaci rezervování
        sklad.Blokovat(polozka.rowguid.ToString(), false, true, true);
      }
    }

    public static DokladyReference.DokladContract VytvoritDokladSVicePolozkami(KontaktyReference.KontaktContract kontakt)
    {
      var doklad = new DokladyReference.DokladContract();
      doklad.Kniha = "Zakázky";
      doklad.TypZaznamu = "ZZ";
      doklad.Poznamka = "Demo AVIS";
      doklad.Mena = "EUR";
      doklad.Firma = kontakt.Firma;    //zadáním identifikátoru firmy dojde k vložení firmy do dokladu
                         //včetně údajů, předaných při vytváření nového kontaktu
      doklad.Datum = DateTime.Today;
      doklad.DatumZdanitelnehoPlneni = DateTime.Today;

      doklad.FakturacniAdresa = kontakt.FakturacniAdresa.NaAdresuDokladu();
      doklad.DorucovaciAdresa = kontakt.DorucovaciAdresa.NaAdresuDokladu();

      //pro založení položek použijeme iteraci kolekce s produkty ze vzorových testovacích dat
      List<string> produktyNaPolozky = new List<string>();
      produktyNaPolozky.Add("Autoatlas mini");
      produktyNaPolozky.Add("eKompas GPS");
      produktyNaPolozky.Add("Mapa ČR M 335000");
      produktyNaPolozky.Add("Nůž SPIRIT Multifunkční");
      produktyNaPolozky.Add("Zámek LOCK");

      var polozky = new List<DokladyReference.DokladPolozkaContract>();
      int i = 0;

      foreach (var produkt in produktyNaPolozky)
      {
        i++;
        var polozka = new DokladyReference.DokladPolozkaContract();
        polozka.Produkt = produkt;
        polozka.MnozstviJednotek = i;
        polozka.SazbaDPH = 21m;
        polozka.CenaCelkemBezDPH = polozka.MnozstviJednotek * 100m;
        polozka.CelkemDPH = polozka.CenaCelkemBezDPH * polozka.SazbaDPH / 100;
        polozka.CenaCelkemVcetneDPH = polozka.CenaCelkemBezDPH * (100 + polozka.SazbaDPH) / 100;
        polozky.Add(polozka);
      }

      //položky na výsledném dokladu je nutné sečíst, inegrační služby AVIS tento součet kontrolují
      doklad.Polozky = polozky.ToArray();
      doklad.CelkemVcetneDPH = doklad.Polozky.Select(p => p.CenaCelkemVcetneDPH).Sum();
      doklad.CelkemBezDPH = doklad.Polozky.Select(p => p.CenaCelkemBezDPH).Sum();
      doklad.ZaokrouhlovatSoucet = 0.01m;
      return doklad;
    }
    
    static KontaktyReference.KontaktyClient KontaktyService()
    {
      var kontakty = new KontaktyReference.KontaktyClient();
      kontakty.ClientCredentials.UserName.UserName = "Altus";
      kontakty.ClientCredentials.UserName.Password = "";
      return kontakty;
    }

    static DokladyReference.DokladyClient DokladyService()
    {
      var sc = new DokladyReference.DokladyClient();
      sc.ClientCredentials.UserName.UserName = "Altus";
      sc.ClientCredentials.UserName.Password = "";
      return sc;
    }

    static SkladReference.SkladClient SkladService()
    {
      var sklad = new SkladReference.SkladClient();
      sklad.ClientCredentials.UserName.UserName = "Altus";
      sklad.ClientCredentials.UserName.Password = "";
      return sklad;
    }
  }