Obecné informace o agendě EET

Zrušení EET od 1. 1. 2023

Zákon o evidenci tržeb byl s účinností od 1. 1. 2023 zrušen zákonem č. 458/2022 Sb.

Od uvedeného data se ruší (nejen) evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb.


EET – Elektronická evidence tržeb umožňuje poplatníkům spravovat údaje týkající se evidence tržeb. V softwaru Vario zajišťuje komunikaci se systémem finanční správy agenda EET. Slouží také k evidenci zasílaných zpráv. Podívejte se, jak systém evidence tržeb funguje.

Jak funguje evidence tržeb z pohledu finanční správy?

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě.
 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 4. Zákazník obdrží účtenku.
 5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Externí odkaz Finanční správy ČR. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Schéma on-line evidence tržeb

Obrázek: Schéma on-line evidence tržeb. (Zdroj: http://www.etrzby.cz/cs/jak-to-funguje)

Jak funguje evidence tržeb z pohledu Varia?

 • Ke komunikaci se systémem finanční správy Vario používá agendu EET.
 • Aby komunikace mohla probíhat, je třeba provést nastavení agendy EET.
 • Uživatel vystaví doklad.
 • Klepnutím na tlačítko přímo v dokladu odešle doklad do systému finanční správy.
 • Systém finanční správy vystaví pro daný doklad FIK (fiskální identifikační kód).
 • Komunikace se systémem finanční zprávy je zaevidována do agendy EET.
 • Standardní tiskové výstupy obsahují údaje požadované a přidělené finanční správou (FIK a ostatní).

Než začnete používat agendu EET

Práce s agendou EET je snadná

 • Jednotlivé fáze pracovního postupu s agendou EET popisujeme v dokumentu nápovědy Práce s agendou EET.

Co byste měli vědět o EET

 • Instalaci agendy EET nemusíte řešit, agenda je integrována s programem Vario.
 • Agendu EET naleznete v nabídce agend Vario. V klasickém vzhledu ji otevřete volbou z roletové nabídky panelu nástrojů Modul/Vario/EET, v moderním vzhledu z karty DOMŮ/Modul/Vario/EET.
 • Agendu EET si aktivujete pouze v případě, že ji budete potřebovat.
 • Aktivací agendy EET si zajistíte i dostupnost potřebné funkčnosti ze souvisejících modulů – jde především o moduly Pokladna, Vydané doklady, Interní doklady, ale i Prodejna nebo Půjčovna. Prostě bude k dispozici všude tam, kde řešíte platby v hotovosti, kartou či poukázkou.

Co když nefunguje internet

 • Agenda EET je připravena i na případy, kdy vám nepřijde fiskální identifikační kód do 2 vteřin.
 • Vario automaticky přiřadí k dokladu unikátní dočasný kód a po připojení k internetu můžete ihned zadat odeslání datové zprávy i s kódem na finanční úřad. Zkontrolujte si, jestli všechny zprávy o tržbách v pořádku odešly na finanční úřad nebo nějaké zbývají k pozdějšímu odeslání.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty