Karta Souvislosti – Servisní tiket (Servis)

Obsah:

 

V detailu záznamu Servisní tiket na kartě Souvislosti v desktopovém Variu můžete z nabídky pole Zobrazit ComboBox - Nabídka zvolit tři různé pohledy na data: Související doklady, Související tikety a Předpis údržby (obr. 1, tab. 1).

Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti a nabídka pole Zobrazit

Obrázek 1: Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti a nabídka pole Zobrazit.

 

Ve Variu Online v detailu záznamu Servisní tiket na kartě Souvislosti (obr. 1A) klepněte na nabídku pole Zobrazit a vyberte si jedno z dostupných zobrazení dat.

Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti a nabídka pole Zobrazit

Obrázek 1A: Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti a nabídka pole Zobrazit.

 

Tabulka 1, obr. 1: Nabídka pole „Zobrazit” v záznamu Servisní tiket na kartě Souvislosti.

ZOBRAZIT SOUVISLOSTI POPIS
Související doklady Volba zobrazuje související výdejky (vytvořené pro materiál) a související prodejní doklady (zakázky – faktury – pokladní doklady, viz Vytvoření obchodního – prodejního dokladu).
Související tikety

Zobrazuje vazbu na související tikety, které jsou na obchodním/prodejním dokladu spolu s aktuálním tiketem.

Možnosti vystavení dokladů

Zobrazení Související tikety na kartě Souvislosti v detailu záznamu Servisní tikety

Předpis údržby

Tato volba zobrazí vazby na související předpis, ze kterého byl tiket vytvořen.

Zobrazení Předpis údržby na kartě Souvislosti v detailu záznamu Servisní tikety

 

Dodatečné vytvoření vazby servisního tiketu na předpis údržby

Přestože tiket není propojen s žádným předpisem, tzn., že byl vytvořen bez vazby na předpis údržby – nikoliv přes průvodce Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Servisní tikety), můžete dodatečně vazbu provést tlačítkem  Propojit tiket s předpisem údržby  (obr. 2).

  • V dialogu Propojení s předpisem údržby (obr. 2) se zobrazí pro daný zdroj všechny předpisy, které jsou vytvořeny v systému (i s ukončenou platností, neschválené). Číslo profylaxe může být na více řádcích, protože u předpisu je definováno více postupů v určitém pořadí.
  • Vyberete si jeden CheckBox - Zatržítko postup předpisu (obr. 2) a klepněte na tlačítko  OK . Tím se tiket s konkrétním postupem předpisu spáruje. Do data poslední profylaxe se zapíše aktuální datum (bude se měnit na datum dokončení na servisním tiketu). Do stavu počítadla poslední profylaxe se zapíše stav počítadla ze zdroje (stejného jako je na konkrétním postupu – na zdroji totiž může být více počítadel, tudíž se do postupu napíše stav jen toho počítadla, které odpovídá počítadlu vybranému na postupu předpisu).

Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti, pole Zobrazit: Předpis údržby, tlačítko Propojit tiket s předpisem údržby, dialog Propojení s předpisem údržby

Obrázek 2: Detail záznamu Servisní tiket, karta Souvislosti, pole Zobrazit: Předpis údržby, tlačítko Propojit tiket s předpisem údržby › dialog Propojení s předpisem údržby.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty