Karta Materiál – Servisní tiket (Servis)

Položka materiálu se na kartu Materiál záznamu Servisní tiket zkopíruje z „předpisu údržby” – z podřízené karty Materiál (tzn., že jde o materiál, který se použije jako předpis materiálu pro plánovaný servis).

 1. Na servisní tiket můžete přidávat další materiál…

 • Pomocí funkce Katalog a sklad (obr. 1, 2).
 • Výběrem ze seznamu pole Produkt ComboBox - Nabídka – zobrazují se produkty z katalogu (obr. 1).
  • Popis se načte z katalogu.
  • Variantu vyberte v případě, že ji produkt používá.
  • Množství zadejte v jednotkách, ve kterých produkt evidujete na skladu.
 1. Ze servisního tiketu můžete odebírat původní materiál, měnit jeho množství…

 • Odstranit materiál nebo změnit množství nelze, jestliže položka je ve stavu REZERVOVÁNO, Rezervovat, Vydává se nebo VYDÁNO – nebo má již vazbu na doklad (obchodní = zakázku, účetní = fakturu vydanou nebo příjmový pokladní doklad, skladový = výdejku).

Odstranit položku nebo změnit doklad lze jen přes některý z vazebních dokladů – změna se projeví na dokladech i zde na materiálu. Jestliže na dokladu položku materiálu smažete, nenávratně se se odstraní i z materiálu servisu (jedná se o záznam v tabulce Polozky_dokladu_produkty).

Servisní tiket a karta Materiál

Obrázek 1: Servisní tiket a karta Materiál. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

 

 • Ve Variu Online v detailu záznamu Servisní tiket na kartě Materiál (obr. 1A) vytvoříte nový záznam Materiál klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam.
  • Omlouváme se, na této funkci se dosud pracuje.

Vario Online – Servisní tiket a karta Materiál

Obrázek 1A: Vario Online – Servisní tiket a karta Materiál.

Stavy položek servisního tiketu

Stav položky můžete ovlivnit u jednotlivých položek, nebo naráz u všech položek servisního tiketu.

 • Konkrétní položce v tabulce dokladu změníte stav z menu pravého tlačítka myši nad polem Stav – nabízí se Zarezervovat nebo nastavit stav Vydat nebo obojí (obr. 2).
  • Tímto postupem si nachystáte jen ty položky, které plánujete následně vyskladnit.
 • Všem položkám naráz v v tabulce dokladu změníte stav klepnutím na malé obdélníkové tlačítko vpravo dole vedle tlačítka  Vystavit výdejku (vydává se)  (obr. 1, 2).
  • Zobrazenými volbami na rezervaci či posun stavu do Vydat ovlivníte všechny položky servisního tiketu najednou.

Servisní tiket a karta Materiál s nabídkou stavů pro jednotlivé nebo všechny položky

Obrázek 2: Servisní tiket a karta Materiál s nabídkou stavů pro jednotlivé nebo všechny položky.

Tlačítko „Vystavit výdejku (vydává se)”

 • Přichystaným položkám ve stavu „rezervace” a „vydat” funkcí tlačítka v jednom kroku vystavíte výdejkumateriál vyskladníte.
 • Klepněte na tlačítko  Vystavit výdejku (vydává se) 
 • Zobrazí se dialog Servisní tikety – Vystavení výdejky (obr. 3).
 • V dialogu Servisní tikety – Vystavení výdejky (obr. 3) můžete zaškrtnout volbu CheckBox - Zatržítko Vyskladnit. Funkce zajistí vyskladnění výdejky současně s každou ze tří voleb vystavení výdejky.
  • Dialog si volbu do budoucna pamatuje a dokud ji nezrušíte, zůstane aktivní při každém dalším spuštění funkcí dialogu Servisní tikety – Vystavení výdejky (obr. 3).
 • Při vystavování dokladu ze servisního tiketu, který se nachází v jiném než aktuálním hospodářském roku, je možné vybrat rok, do kterého se má doklad vytvořit.

Volba položek určených k vystavení výdejky

Adjudication Všechny položky

 • Volba (obr. 3) vystaví výdejku pro všechny položky, které ještě výdejku nemají, bez ohledu na jejich stav.

Adjudication Položky ve stavu „vydat”

 • Volba (obr. 3) vystaví výdejku jen pro položky ve stavu „Vydat”.

Adjudication Položky ve stavu „vydat REZERVOVÁNO”

 • Volba  (obr. 3) vystaví výdejku jen pro položky, které jsou „zarezervované” a ve stavu „Vydat”.

Dialog Servisní tikety – Vystavení výdejky

Obrázek 3: Dialog Servisní tikety – Vystavení výdejky.

Vystavené skladové doklady – výdejky

 • Položky, které jsou na skladovém dokladu a jsou třeba již vyskladněny, mají číslo skladové dokladu v poli „Skladový doklad” a stav položky buď „Vydává se” nebo „VYDÁNO”.
 • Pokud se vyskladnění nepodařilo, zobrazí se daná výdejka a také dialog Problematické položky (obr. 4) se seznamem položek, které se nepodařilo vyskladnit, i s popisem chyby (například vyskladnění položky se nepodaří z důvodu nedostatečné skladové zásoby).
 • Jestliže vyskladnění proběhne v pořádku (vše se podaří vyskladnit), zobrazí se skladový doklad Výdejka.

Dialog Problematické položky

Obrázek 4: Dialog Problematické položky.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty