Administrace systému

 

Pravidelné zálohování souborů je prvním a nejdůležitějším krokem k zabezpečení před ztrátou dat. Podle množství nových dokladů nebo jiných záznamů v databázi byste měli zálohovat data minimálně jednou týdně, nejlépe však každý den.

Pro udržování dat je také vhodné provádět pravidelně Opravu a kompresi databáze – ta je k dispozici v doplňku Správce databáze – v menu Nástroje | Doplňky.

Doporučujeme také pravidelně provádět aktualizaci Varia - novinky a úpravy zjistíte aktuálně na internetu http://www.altusvario.cz. Při aktualizaci lze obnovit i datovou strukturu (pokud dochází k nestandardnímu ukončení sysstému, mohou se data poškodit a oprava a komprese může odstranit potřebné relace mezi tabulkami dat - obnoví je pouze aktualizace spojená s převodem dat aktuálních vydání).

Čtete Servisní knížku.

Doporučujeme: Zálohujte data každý den na pevný disk počítače. Pokud máte síť, tak na jiný počítač, než na kterém jsou data uložena (na server). K tomu jednou za týden zálohujte na přenosné nosiče (ZIP, DVD, CD, USB, DAT, diskety, páskové úložiště), které uschováte mimo lokalitu, kde je server s daty (ochrana před loupeží nebo požárem). 

Zálohujte tyto soubory:

Soubory jsou umístěny v datové složce. Při lokální instalaci je to C:\Program files\Vario11\Data. U síťové instalace je to společný datový adresář na serveru.

 

 

Datové soubory Varia

1. Datové soubory firem. Počet se liší podle počtu zpracovávaných firem od 1 do 4999:

 • Data0001.mdb až Data4999.mdb (data základu Vario) 
   

 • DUct0001.mdb až DUct4999.mdb (data Účetnictví)

   

 • DMaj0001.mdb až DMaj4999.mdb (data Majetek)

   

 • DOLE0001.mdb až DOLE4999.mdb (Propojené dokumenty)

   

 • ????0001.mdb až ????4999.mdb (data zákaznických
  a budoucích modulů)

 

2. Údaje o konfiguraci, seznam firem:

 • Firmy.mdb

3. Seznam uživatelů a přístupových práv:

 •  Vario.mdw

4. Pokud jste již provedli Archivaci dokladů, zálohujte také archivní datové soubory

 • ????5001.mdb????9999.mdb

Názvy a pořadová čísla mají stejný význam jako u datových souborů popsaných v prvním bodu.

 

 

Při obnově dat ze zálohy můžeme pak pouze zkopírovat všechny soubory Dxxx000y.mdb do datové složky. Vzhledem k provázanosti dat není vhodné zkopírovat pouze jeden z těchto souborů. Pokud však nepoužíváte modul Účetnictví nebo Majetek, pak opravdu stačí pouze obnovit Data000y.mdb. Pokud používáte modul Účetnictví, pak obnovení pouze jednoho ze souborů Data000y.mdb nebo Duct000y.mdb by mohlo mít za následek, že faktura se jeví jako zaúčtovaná, ale v účetnictví není nebo naopak, v účetnictví je zaúčtovaná a v prvotních dokladech označená není.

 

Zálohování

 

 

Průvodce zálohováním a obnovením spustíte z nabídky
Start|Programy|Příslušenství|Systémové nástroje|Zálohování.
Jste-li zkušený uživatel, využijte Rozšířený režim.
V případě, že se průvodce zálohováním a obnovením ve výchozím nastavení nespustí, je možné ho i přesto použít k zálohování souborů po klepnutí na příkaz Průvodce zálohováním v nabídce Nástroje.
Pokud program nenaleznete, musíte ho doinstalovat pomocí
Start|Ovládací panely|Přidat nebo ubrat programy|Systém|Diskové nástroje - zatrhnout zálohování.

 

Na kartě Zálohování vyberete výše uvedené soubory. Potom určíte místo, kam se má zálohovat (tlačítko Další krok). Pak pomocí příkazu menu Soubor|Uložit výčetku uložíte vaše nastavení do souboru (Například Vario data.set). K tomuto souboru doporučujeme vytvořit zástupce na ploše nebo v menu Varia. Poklepáním na zástupci se provede záloha.

Ve Správci databáze je rovněž možné využít funkce Záloha dat = zkopírování dat aktuální firmy a souboru Firmy.mdb do vybrané složky na disk.

 

Pokud máte data na síťovém serveru, požádejte správce, aby zařadil výše uvedené soubory do pravidelné zálohy dat. V případě, že máte lokální instalaci, použijte k zálohování MS Backup dodávaný s operačním systémem Windows.