Detail záznamu

 

V tabulce agendy nelze měnit záznamy přímo (kromě funkcí Povolit úpravy v tabulce agendy Adresář/Katalog/Evidence majetku).

Úpravy dat se provádí přes detaily záznamů.

Detail záznamu je rozčleněn na jednotlivé karty.

Detail záznamu obsahuje v horní části lištu s ovládacími tlačítky - uložení záznamu, tisk výchozího formuláře knihy, přesun mezi záznamy ...

Detail záznamu nelze uživatelsky upravit - mění se pouze formou zpřístupnění nebo skrytí určitých polí v závislosti na konkrétním záznamu (doklad - interní doklad, faktura, objednávka, výpis; firma; katalogová položka;karta majetku; deník rozúčtování...).