Doporučení pro práci s agendou Vydané doklady

 

V agendě Vydané doklady založte pro každý typ dokladu vlastní knihu.  Je to vhodné pro účtování (nastavení konta dokladu a vlastností pro předvyplnění polí).

Při založení nové knihy:

1. Nastavíte číselnou řadu

Nezapomínejte na to, že čísla dokladů musí být v rámci celého systému jedinečná

Pro vydávané doklady používejte jen číslice, usnadníte si tak identifikaci dokladu prostřednictvím variabilního symbolu (např. na výpisech z banky)

2. Definujete povolené doklady v knize, předejdete tak omylům, jakým je např. založení zálohové faktury do knihy Vydaných faktur.

3. Nastavíte výchozí hodnoty šablony:

Datum zdanitelného plnění (pro daňové doklady např. aktuální datum =Date())

Bankovní spojení, na které chcete provádět úhradu: banku, číslo účtu banky, kód banky a popř. specifický symbol (můžete využít funkce DejNasiFirmu(název pole) nebo přímo zadáte požadované hodnoty)