Správce sestav

 

Umožňuje export a import definic sestav a tiskových formulářů. Vámi vytvořené sestavy a tiskové formuláře můžete exportovat za účelem jejich zálohování nebo poskytnutí ostatním uživatelům. Doplněk využijí i vývojáři pro distribuci vlastních tiskových sestav včetně všech souvisejících objektů.

Správce sestav a tiskových formulářů zobrazíte výběrem příkazu Nástroje | Doplňky | Správce sestav.

Na kartě Tiskové formuláře jsou zobrazeny tiskové formuláře agendy, která je vybrána ze seznamu Zobrazit pro agendu. Vybraný tiskový formulář můžete importovat či exportovat do souboru. 

Na kartě Sestavy jsou zobrazeny sestavy agendy, která je vybrána ze seznamu Zobrazit pro agendu. Vybranou sestavu můžete importovat či exportovat do souboru. 

Na kartě Grafy jsou zobrazeny grafy agendy, která je vybrána ze seznamu Zobrazit pro agendu. Vybraný graf můžete importovat či exportovat do souboru.

 

Postup při importu tiskového výstupu:

(například, pokud jej pošle výrobce nebo kolega z jiné pobočky):

 

1. Soubor .MDB uložíte na disk (doporučujeme umístění  <složka dat Varia> \ Tiskove_formulare, abyste měli originál tiskových výstupů uchován pro případnou reinstalaci systému).

 

2. Spustíte libovolný modul Varia.

 

3. Příkazem menu Nástroje | Doplňky | Správce sestav *  spusťte Správce sestav. Tlačítkem Import spustíte Průvodce importem, kde v jednotlivých krocích zadáte cestu k .MDB souboru, který obsahuje tiskové výstupy. V posledním kroku označíte výstupy, které chcete importovat (vyberte všechny).

 

(* Pokud nemáte v menu Doplňky položku Správce sestav, otevřete jej příkazem menu Nástroje | Možnosti, přejděte na kartu Moduly, poklepejte na modulu Adresář, otevře se okno možností modulu, přejděte na kartu Agendy, poklepejte na agendě  Adresář , otevře se okno možností agendy, přejděte na kartu Tisk. Tlačítkem Ex/Import... otevřete Průvodce importem. Dále postupujte jak je popsáno výše.)

 

4. Klepnutím na tlačítko Dokončit se naimportují vybrané tiskové výstupy do příslušných agend.

 

5. Pokud jste při importu přepisovali stávající verze tiskových výstupů, restartujte Vario, protože stávající verze může být zavedena v paměti, což znemožňuje její nahrazení novou verzí.