Hromadné zadávání

 

Hromadné zadávání 

Dialog pro Hromadné zadávání lze využít pro pohodlné zadávání mzdových složek pro větší množství zaměstnanců.

V dialozích lze zadávat paušální mzdové složky, mzdové složky s hodinovou sazbou, složky náhrad a složky nemocí, OČR apod.

V dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení, je možné vytvořit mzdové složky pro hodinové sazby a paušální částky bez zadání hodin a částek. Poté se v agendě Mzdy vytvoří mzdy průvodcem vytvoření bez zobrazování pracovních poměrů. V dialogu pro hromadné zadávání se poté pohodlně zadají odpracované hodiny a částky. Nakonec spusťte hromadný výpočet volbou Mzdy|Výpočet mezd

Složku, pokud je pro více zaměstnanců společná, lze obvykle zadat jako výchozí v horní části jednotlivých dialogů. Další možností je v dialogu Pracovní poměr složky nepřipravovat, mzdy nevytvářet a mzdové složky zadávat přímo do dialogů pro hromadné zadávání. 

 

Průměry PPÚ/DNP

Dialog otevřete přes menu Mzdy | Hromadné zadávání | Průměry | Průměry PPÚ / DNP

Průměry PPÚ - operace při zavedení systému – všechny organizace

Průměry DNP – operace při zavedení systému – velká organizace

 

 

Paušální částka

 

Vario SQL verze

Výchozí střediska a zakázky z pracovního poměru se do složek automaticky doplňují a zaúčtování probíhá v členění na zakázky a střediska podle nastavení.

U již existujících záznamů, která střediska a zakázky neobsahují (resp. v polích Středisko a Zakázka je "prázdný znak") je možné v dialogu hromadného zadávání:

1. záznamy vyfiltrovat - přes místní nabídku do pole Filtr pro zadat ""
2
. záznamy vybrat a zkopírovat do schránky
3. záznamy znovu vložit 
4. původní záznamy odstranit

Tím je prázdný znak nahrazen hodnotou Null, která umožní správné zaúčtování. Stejného efektu lze dosáhnout zadáním libovolné hodnoty do těchto polí, přechodem do dalšího pole a následným odstraněním hodnoty.

 

Hodinová sazba

...

 

Náhrady

Volbou menu Mzdy | Hromadné zadávání | Náhrady je možné otevřít dialog pro hromadné zadávání mzdových složek náhrad placených průměrem. Je možné ho využít pro zadávání mzdových složek jako je Dovolená, Náhrada denní apod. v jednom dialogu pro více zaměstnanců.

V horní části dialogu je možné vybrat výchozí hodnoty:

  • mzdovou složku
  • středisko
  • zakázku

V jednotlivých řádcích se dále vybere:

  • pracovní poměr
  • mzdová složka pro náhradu
  • zadají se datumy Od a Do

Pole Likvidace od a Likvidace do, Dny a Hodiny se hodnoty doplní automaticky. Po výběru pracovního poměru systém vyhledá platný průměr pro náhrady a doplní ho do pole Průměr. Do pole Částka se dopočítá hodnota náhrady. Při zadání datumů se kontroluje, zda se jednotlivé intervaly v rámci zpracovávaného období nepřekrývají a zda jsou v aktuálním období. Je zde i kontrola přečerpání dovolené, která se provádí při zavření dialogu a zobrazí poměry s přečerpanou dovolenou.

Pole Středisko a Zakázka se do mzdové složky přenášejí přednostně z výchozích hodnot v horní části formuláře. Pokud nejsou vyplněné výchozí hodnoty, přenášejí se hodnoty zadané jako výchozí v pracovním poměru nebo je můžete zadat ručně. Při zavření dialogu proběhne kontrola, která zobrazí poměry s přečerpanou dovolenou. Po ukončení hromadného zadávání je nutné provést u pracovních poměrů, kterým se zadávala náhrada, výpočet mezd.

 

Příplatky

Volbou menu Mzdy | Hromadné zadávání | Příplatky je možné zadávát mzdové složky příplatků placených průměrem, např. Příplatek přesčas, Příplatek svátek. Po výběru Pracovního poměru se doplní průměr a po zadání hodin se přes příslusnou sazbu vypočítá náhrada. Složky příplatků je možné připravit do Personalistiky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení a při měsíčním zpracování pak doplňovat do těchto složek pouze hodiny.

 

 

Nemoci, OČR

Volbou menu Mzdy | Hromadné zadávání | Nemoci, OČR, … je možné otevřít dialog pro hromadné zadávání mzdových složek Nemoc, OČR a PPM najednou více zaměstnancům. V horní části dialogu lze vybrat výchozí hodnotu mzdové složky. V jednotlivých řádcích se dále vybere pracovní poměr, mzdová složka a zadají se datumy Od a Do. Do pole Likvidace od a Likvidace do, Dny a Hodiny se hodnoty doplní automaticky. Po výběru pracovního poměru systém vyhledá platný průměr pro dávky nemocenského pojištění a doplní ho do pole Základ. Při zadání datumů se kontroluje, zda se jednotlivé intervaly absence v rámci zpracovávaného období nepřekrývají a zda jsou v aktuálním období. Po ukončení hromadného zadávání je nutné provést u pracovních poměrů, kterým se zadávala mzdová složka v tomto dialogu, výpočet mezd. Při výpočtu mezd se do pole Částka těchto složek doplní výše dávky.

V rámci volby Mzdy|Hromadné zadávání|Nemoci, OČR ... je také možné zadávát další absence, např. neplacené volno, neomluvenou absenci. Tento dialog používejte v případě pokračování absence přes konec měsíce pouze pro zahájení nebo pro ukončení absence. Skutečnost, že absence pokračuje, se indikuje tím, že se nezadává pole Do. Systém pak při vytváření mzdových složek v dalším měsíci vytvoří automaticky složku pro pokracování absence.

 

Absence

Nabídka Hromadné zadávání obsahuje volbu Absence. Tento dialog je určen pro zadávání specifických mzdových složek. Použití těchto specifických mzdových složek je umožněno jen ve vybraných firmách. Ostatním firmám se v tomto dialogu nenabízejí k vytvoření žádné složky, tzn., že tento dialog nebudou k zadávání složek používat.