Obecné informace o agendě Adresář

 

Modul Adresář je určen k evidenci obchodních kontaktů a udržení přehledu o aktuálních odběratelsko-dodavatelských vztazích k obchodním partnerům firmy. Přidávat a upravovat adresy lze i z ostatních modulů během běžné práce. Ke každé firmě lze zadat libovolný počet osob s upřesněním kontaktních údajů a osobních dat. Dále modul nabízí nadstandardní funkce pro hromadný tisk štítků, obálek a dopisů, vypracování přehledů obratů, závazků a podobně.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Adresář. V tabulce jsou zobrazeny kontaktní osoby jednotlivých firem (zpravidla kontaktujete přímo konkrétní osoby ve firmách, nikoliv firmu jako celek) tzn., že pokud vidíte v tabulce nějakou firmu vícekrát, u firmy evidujete více osob.

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Firma. V tabulce agendy můžete smazat pouze záznamy (firmy), které nejsou provázané s žádnými doklady (firma nefiguruje na žádném dokladu systému).

 

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Adresář