Dialog Doklad - Karta Položky

 

V horní části je v poli Text faktury zobrazen text, který se při tisku dokladu zobrazí nad jeho položkami.

Na kartě jsou v podformuláři Položky dokladu zobrazeny položky dokladu: zboží, služby, položky bankovního výpisu, položky bankovního příkazu atd.

Druhý řádek položky je pro větší přehlednost podbarven světle žlutě. Pokud je žlutý řádek aktivní, jsou popisy jednotlivých polí vidět nad položkami. Jsou to pole: Produkt, Sklad,. Předkontace, Středisko, Poznámka, Zdanitelné plnění, a Zakázka. Tento řádek se při tisku nezobrazí.

Tyto údaje doporučujeme pečlivě vyplňovat, protože mohou sloužit k pozdější analýze dat.

Přepínání mezi bílým a žlutým řádkem: ALT + P.

Pro snadnou a přehlednou práci s podformulářem můžete zvolit různé zobrazení položek dokladu:

 

  a. Ze seznamu Zobrazit můžete vybrat následující způsob zobrazení položek dokladu (některé doklady nepodporují všechny volby):

   

  • Vše zobrazí v podformuláři všechna dostupná pole

    

  • Bez čísla tato volba skryje pole Katalogové číslo

    

  • Bez jednotek zobrazí pouze Popis a kalkulaci ceny (Cenu bez DPH, DPH, Celkovou cenu...)

   slouží pro úhradu vydaných a přijatých faktur, zobrazuje pole variabilní symbol, popis, cena a účetní pole. Toto zobrazení má zvláštní význam. Nikdy nekombinujte položky zapsané v tomto zobrazení s položkami zapsanými v jiném zobrazení a naopak.

  • Úhrada faktury

  Každý doklad si pamatuje jaké bylo naposledy použito zobrazení jeho položek. Toto zobrazení se použije i při tisku dokladu.

  b. Změna zobrazení druhého řádku položky: Můžete přepínat mezi záložkami Sklad a Účetnictví buď zobrazíte seznamy Produkt a Sklad nebo Předkontace a Středisko

  Systém (nikoliv doklad) si pamatuje, jaké bylo naposledy použito zobrazení. Toto zobrazení je pak zachováno i při přechodu mezi ostatními moduly.

  c. Pokud máte na kartě Obecné vyplněnou skupinu Cizí měna, můžete přepínat mezi zobrazeními částek v korunách a v cizí měně přepínat mezi záložkami Koruny a Cizí měna.

Pokud zadáváte slevu dokladu, pak částku slevy zadávejte záporně (se znaménkem -). Můžete využít dialogu , který je přístupný v místní nabídce pro položky dokladu a pomůže vám vypočítat slevu dokladu a vytvoří položku slevy za vás. Slevu můžete také aplikovat přímo na jednotlivé položky dokladu (cena položky = cena po slevě): na všechny položky dokladu stejnou slevu nastavením této slevy na kartě Obecné nebo jen slevu na konkrétní položku prostřednictvím dialogu .

Pro doplnění dalších údajů k položce dokladu (spotřební, srážková daň...), eventuelně pro změnu pozice položky v podformuláři můžete využít dialog , který je přístupný v místní nabídce pro položky dokladu.

Ve spodní části položek dokladu se dynamicky zobrazuje v pořadí: částka bez DPH, částka DPH a částka s DPH (U bankovního výpisu jsou to informace: celková částka výpisu, celkový debet a celkový kredit z výpisu).

 

Zadání položek

Produkty, zboží, služby (pro jejich nákup či prodej):

a. Ze seznamu Produkt (na druhém řádku položky na záložce Sklad) vyberete požadovaný produkt nebo s pomocí funkce automatické dokončení: zapíšete část popisu produktu do pole Popis nebo část katalogového čísla do pole Číslo a stisknete klávesy CTRL + Mezerník - systém nabídne seznam k dokončení výběru - poté doplní zbylé informace z katalogu (včetně ceny - z vybraného ceníku a aplikace slevy na kartě Obecné dokladu)

b. vyhledáním ze systému: v místní nabídce je k dispozici několik funkcí pro vyhledání produktu (nebo dokladu) ze systému:

 • Výběrem příkazu Hledat produkt... zobrazíte dialog pro vyhledání produktu v agendě Katalog modulu Sklad.
 • Výběrem příkazu Produkt a sklad... zobrazíte dialog pro zadání či výběr produktu, zadání požadovaného množství a jeho ceny. K dispozici vám jsou příkazy na zjištění aktuálního množství produktu na skladu, ceny podle vybraného ceníku, máte možnost rozepsat produkt podle použitého materiálu či provést kalkulaci ceny. Prostřednictvím tohoto dialogu můžete také založit nový produkt do katalogu - to se hodí například pokud přijímáte na sklad nové zboží.   
 • Výběrem příkazu Katalog a sklad... zobrazíte dialog pro zadání či výběr produktu přímo ze skladu, výběr produktu podle popisu nebo EAN kódu nebo zadání produktu pomocí čtečky. 

c. vyplníte jednotlivá pole ručně (bez vazby na sklad): Popis, Množství, Cenu za jednotku... a účetní informace o předkontaci, středisku a typu Zdanitelného plnění (vše v závislosti na zobrazení aktuálního dokladu) 

Pokud zadáváte slevu dokladu, pak částku slevy zadávejte záporně (se znaménkem -). Můžete využít dialogu, který je přístupný v místní nabídce pro položky dokladu a pomůže vám vypočítat slevu dokladu a vytvoří položku slevy za vás (dialog Sleva položek - klávesová zkratka Ctrl + "S"). Slevu můžete také aplikovat přímo na jednotlivé položky dokladu (cena položky = cena po slevě): na všechny položky dokladu stejnou slevu nastavením této slevy na kartě Obecné nebo jen slevu na konkrétní položku prostřednictvím dialogu Produkt a sklad.

Pro doplnění dalších údajů k položce dokladu (spotřební, srážková daň...), eventuelně pro změnu pozice položky v Podformuláři můžete využít dialog , který je přístupný v místní nabídce pro položky dokladu.

Doklady (pro jejich uhrazení):

a. vyhledáním dokladu ze systému s použitím funkcí (místní nabídka pro položku dokladu - Variabilní symbol)

 • výběrem příkazu Hledat doklad... zobrazíte dialog Najít pro vyhledání dokladu v systému.
 • Výběrem příkazu Doklady k úhradě... zobrazíte dialog pro výběr neuhrazených dokladů, popřípadě splátek podle platebního kalendáře. K dispozici vám jsou příkazy na definování splátkového kalendáře k dokladu, zobrazení dokladu pro kontrolu či dodatečnou úpravu.

Doklad můžete poté zobrazit výběrem příkazu Zobrazit doklad... z místní nabídky pro položky dokladu.

Systém doplní některé hodnoty polí (záleží na použité funkci). 

b. ručně: zadáním variabilního symbolu do pole Variabilní symbol - systém se pak pokusí vyhledat doklad ze systému

 

 

Výpočet DPH na dokladu

Stačí zadat pouze 2 libovolné údaje, ostatní částky se dopočítají.  V minulé verzi byl uživatel na tuto skutečnost jen zpozorněn, ale mohl nesmyslnou částku ponechat v dokladu.

Při zadání ceny s DPH se v souladu se zákonem použije výpočet "shora" (koeficient místo procenta). Pokud se zadá částka "zdola", počítá se s plnou přesností (procento). Přitom nezáleží na pořadí zadání částek (základ-DPH, DPH-základ nebo celková částka-DPH, DPH-celková částka).

Na dokladu typu JCD se doplní automaticky zdanitelné plnění Z dovozu na kartě Položky.

 

Klávesové zkratky

Na kartě položky: Alt+A - přepne na kartu položek Sklad, Alt+ú - přepne na kartu položek Účetnictví, Alt+T aktivuje tlačítko pro změnu stavu všech položek (Vyskladnit, Zaskladnit, Převést, Uhradit, Fakturovat, Objednat) a Alt+Z nová zkratka pro seznam Zobrazit (dříve Alt+T).