Struktura systému

 

Základní pojmy Varia

Altus VARIO je software určený k zpracování firemních agend. Jednotlivé agendy jsou vedeny pomocí specializovaných modulů. 

Altus VARIO slouží k vedení obchodních, účetních a personálních agend firem. Jinými slovy můžete s jeho pomocí řešit tyto obchodní aktivity:

 

 • práce s klienty (adresář, deník aktivit)
 • nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, pokladna)
 • vedení účetnictví, personalistiky a mezd, evidence majetku a další

   

  Firma

  Altus Vario umožňuje zpracovávat data libovolného množství firem - například účetní společnosti vedou účetnictví více firmám - zpracovávají je nezávisle.

  Firmy může uživatel kdykoliv přidat nebo odebrat.

   

  Modul

  Samostatná aplikace týkající se dat jedné obchodní oblasti, například Adresář - údaje o firmách, Sklad - údaje o skladu, produktech a skladových dokladech apod.

  Moduly vytváří výrobce.

  Všechny moduly disponují společnými funkcemi jádra Varia, které zajišťují dokonalou konzistenci všech součástí systému. Vario poskytuje všem modulům společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Dále společné funkce pro: nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly a mnoho dalších.

  Navíc každý modul obsahuje prostředky pro analýzu dat, které dokáží uspokojit snad každého uživatele.

   

  Agenda

  Předdefinovaná část modulu. Modul je rozčleněn do agend.

  Agenda se týká jedné specifické oblasti modulu - je to soubor záznamů stejného typu (adresy, faktury, bankovní výpisy, skladové karty kursy měn apod.).

  Modul Sklad je například tvořen agendami: Sklad (evidence skladových karet), Skladové doklady (příjemky, výdejky, převodky a vratky) a Katalog (záznamy o produktech, službách).

   

  Uživatelsky definovaná část agendy. Kniha agendu blíže specifikuje; kniha je soubor záznamů stejného typu.

  Agenda může obsahovat libovolné množství knih - záleží jen na vašem uvážení do kolika knih agendu rozdělíte.

  K agendě Vydané doklady, která slouží pro vystavování a evidenci vydaných dokladů (modul Vydané doklady), může uživatel například vytvořit knihy: Vydané faktury a Vydané zálohové faktury, pro vedení jednotlivých druhů vydaných dokladů.

  V knize můžete záznamy libovolně třídit, vybírat (filtrovat) či vyhledávat. Tabulku se záznamy můžete graficky upravit.

  Záznamy můžete tisknout. Vytvářet a upravovat záznamy můžete prostřednictvím speciálního dialogu (viz. konkrétní agenda).

   

  Kniha

  Vario již obsahuje předdefinované Knihy nebo je můžete dle potřeb vytvářet.

  Při práci s agendami můžete nastavit vlastnosti šablon jednotlivých knih, podle kterých se vytvářejí nové záznamy, povolené druhy dokladů vystavovaných do knih a jejich číselné řady atd. Vlastnosti nastavíte v dialogu Možnosti knihy:

  • Vyberte příkaz Možnosti z místní nabídky pro tabulku agendy
   nebo
  • Vyberete příkaz Nástroje | Možnosti...
   Systém zobrazí dialog Možnosti - karta Moduly - vyberete konkrétní modul + Možnosti - karta Agendy - vyberete agendu v rámci modulu a tlačítkem Možnosti se již dostanete na možnost upravit nastavení připravených knih nebo lze vytvořit novou knihu případně ji přejmenovat. Dále jsou zde nástroje pro úpravu tiskových výstupů (pokud máte nainstalovanou plnou verzi MS Access), exportů a nebo oprávnění k funkcím agendy.

  Na kartě Knihy vyberete požadovanou knihu ze seznamu dostupných knih
  Klepnete na tlačítko Možnosti

   

  Zobrazí se dialog Možnosti knihy, kde můžete provést požadovaná nastavení.

  Poznámka: dialog Možnosti knihy je stejný ve všech agendách, liší se jen přístupností některých nastavení - podle kontextu (v některých agendách nemá smysl určitá nastavení provádět, proto jsou někde tyto karty skryté).