Odstranění záznamu zaměstnance

 

Klepnutím na tlačítko Odstranění záznamu (červený křížek) v liště dialogu Pracovník lze odstranit aktuální záznam. Vzhledem k závažnosti těchto důsledků nelze odstranit záznam Pracovník v případě, že existuje nějaký Pracovní poměr, který má Výchozí mzdové složky a byly zpracované nějaké mzdy.

Jestliže neexistuje žádná zpracovaná mzda ani výchozí mzdové složky ani Pracovní poměr, tak přesto se před odstraněním zobrazí dotaz upozorňující na rizika odstranění záznamu. Pro úplné zamezení možnosti odstranění záznamu je vhodné využít přístupových práv.