Jak zařadit majetek do evidence

 

Zařazení majetku

(Netýká se Majetku druhu Spotřeba.)

Zařazením majetku se rozumí vystavení dokladu o zařazení v knize dokladů pro vstup do Účetnictví. Tento doklad můžete vystavit:

 

  • v modulu Účetnictví v agendě Interní doklady a tento doklad pak k majetku přiřadit v poli Doklad (ručním zadáním čísla dokladu nebo jeho vyhledáním prostřednictvím funkce )

    nebo

     

  • přímo v modulu Evidence majetku následujícím způsobem:

    1. Zobrazíte majetkovou kartu pro úpravy

    2. Na kartě Obecné klepnete ve skupině Zařazeno na tlačítko Zařadit

Systém následně:

vystaví interní doklad do knihy interních dokladů (pokud žádnou knihu vytvořenou nemáte, nabídne vám její vytvoření, pokud jich máte více, nabídne vám její výběr) na částku vstupní ceny majetku

Doplní datum vystavení dokladu do pole Datum

Do pole Doklad vloží číslo vytvořeného interního dokladu a zaškrtne pole Zařazeno