Výběr pracovních poměrů pro vytvoření mezd, hromadné zadávání složek, výpočet mezd ...

 

Některé funkce modulu Mzdy nabízí možnost výběru pracovních poměrů (pro danou funkci zadáním kritérií nebo filtrem nad tabulkou) tlačítkem Výběr poměrů. Je možné filtrovat např. podle následujících polí pracovního poměru: Poměr, Typ mzdy, Středisko, Zakázka, Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Souběh.

 

Jde o tyto tyto funkce:

- hromadné vytváření výchozích složek - Personalistika|Hromadné zadávání

- vytvoření mezd - Mzdy|Vytvoření mezd

- hromadné zadávání paušální částkou - Mzdy|Hromadné zadávání|Paušální čáska

- hromadné zadávání hodinovou sazbou - Mzdy|Hromadné zadávání|Hodinová sazba

- výpočet mezd - Mzdy|Výpočet mezd|Výpočet mezd - výběr