Tiskové výstupy agendy Příkazy

 

Agenda Příkazy má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Příkaz

Slouží pro tisk příkazu, který použijete pro úhradu v bance.

Příkaz 25

Tiskový formulář Příkaz, který  je omezen na max 25 řádků na jedné stránce

 

Tiskové sestavy

 

Příkazy

Přehled příkazů a jejich položek můžete zobrazit jak všechny informace o příkazech, tak i o jednotlivých položkách příkazů (číslo příkazu, datum splatnosti, variabilní symbol platby, číslo účtu plátce či příjemce, Částka atd.).

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v agendě Příkazy.