Neodpisovaný majetek - k čemu slouží

 

Agenda Neodpisovaného majetku slouží k evidenci neodpisovaného majetku (např. drobného majetku, spotřebního materiálu atd.).

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Majetek.