Instalace modulu Prodejna

 

Pokud jste nenainstalovali modul Prodejna při instalaci Varia, postupujte podle následujícího návodu.

  1. Zkontrolujte zda se ve složce Varia c:\Program files\Vario11 nachází soubor Prodejna.mdb. Pokud ne, aktualizujte Vario na aktuální vydání.
  2. Otevřete libovolný modul Varia.
  3. Pomocí příkazu menu Nástroje | Možnosti otevřete okno Možnosti.
  4. Přejděte na kartu Moduly.
  5. Klepnutím na tlačítko Přidat zobrazíte dialogové okno pro otevření souboru. Nalistujte soubor Prodejna.mdb a otevřete jej. Zobrazí se okno pro zadání názvu modulu. Zadejte název Prodejna a potvrďte tlačítkem OK. Modul se nainstaluje.
  6. Zavřete dialog Možnosti.
  7. Pomocí příkazu menu Soubor | Otevřít modul | Prodejna otevřete modul.
  8. Při prvním spuštění se zobrazí následující hláška: Neznámá agenda Prodejna následovaná chybovou hláškou. Dialogová okna zavřete, modul Prodejna se poté sám zaregistruje.