Hromadný zápis do deníku událostí

 

Hromadný zápis do deníku

Poslali jste firmám nějakou nabídku nebo informace? Můžete to zapsat ke každé firmě do deníku jako událost. Nemusíte však otevírat každou firmu zvlášť, využijte funkce Hromadný zápis do deníku v modulu Adresář:

1. Vyfiltrujete požadované firmy v tabulce agendy

2. Vyberete příkaz Adresář | Hromadný zápis do deníku

Systém zobrazí dialogové okno, kde vyberete filtr a klepnete na tlačítko OK (popř. zvolíte: podle filtru tabulky)

3. Zobrazí se dialog Událost deníku pro provedení požadovaného zápisu. Po zapsání všech potřebných údajů dialog uzavřete.

Systém následně zobrazí dialog pro výběr možného pokračování:

 

 • Zapsaná událost platí beze změny pro všechny zvolené firmy: nastavíte první volbu a klepnete na tlačítko OK

   

 • Zapsaná událost platí pouze pro jedinou firmu (aktuální – její název je zobrazen v textu dialogu), u všech ostatních firem bude pozměněna – pro každou firmu se zobrazí událost deníku pro provedení změn: nastavíte druhou volbu a klepnete na tlačítko OK

   

 • Celou akci můžete zrušit potvrzením třetí volby a klepnutím na tlačítko OK.


  Upozornění
  : Klepnutím na tlačítko Storno nezrušíte zápis provedený do první firmy ze seznamu!