Obecné informace o agendě Přijaté doklady

 

Modul slouží pro evidenci přijatých dokladů:

 

 • Faktury přijaté

   

 • Dobropisy přijaté

   

 • Přijaté zálohové faktury

   

 • Jednotné celní deklarace (JCD)

   

 • Ostatní přijaté daňové doklady

   

 • Ostatní přijaté nedaňové doklady

   

Modul poskytuje prostředky pro fakturování příjemek a objednávek a také úzce spolupracuje s modulem Pokladna a Banka.


V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad.

 

Modul obsahuje pouze agendu Přijaté doklady.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Přijaté doklady.