Nastavení modulu Prodejna

 

  1. Pomocí příkazu menu Soubor | Otevřít modul | Prodejna otevřete modul.
  2. Pokud modul ještě nebyl nastaven, zobrazí se dialogové okno Možnosti. Okno Možnosti můžete také otevřít sami stiskem klávesy F2 (z hlavní obrazovky Prodejny).
  3. Nastavte modul:

 

Karta Obecné

Pokladna
Kniha, do které se vystavují pokladní doklady za prodej v hotovosti, příjem a výdej peněz. Předpokládá se, že každá prodejna má vlastní knihu pokladny, aby souhlasil zůstatek pokladny s evidencí v počítači.

Bezhotovostní prodej
Kniha, do které se vystavují faktury při bezhotovostním prodeji. Při úhradě platební kartou se vystaví faktura, která se uhradí standardním způsobem obvykle prostřednictvím modulu Banka na základě došlé platby.  (Při vracení zboží se může vystavit též dobropis.)

Pokladna €
Kniha pokladny pro příjem měny Euro. Pokud přijímáte platby v €, založte zvláštní knihu a nastavte měnu knihy na EUR. Tuto knihu zadejte do tohoto pole. Díky samostatné pokladně pro € budete mít pod kontrolou zůstatek pro Kč a € zvlášť.

Kurs €
Zadejte aktuální kurs.

Sklad
Kniha skladu, na kterém je zboží v prodejně. Bude možné zobrazit stav tohoto skladu a vyskladňovat prodané zboží (pokud je zvolena volba vyskladňovat). V praxi má zpravidla každá prodejna vlastní sklad.

Akceptovat výchozí sklad produktu
Prodejna pracuje standardně s výše nastaveným skladem (sklad prodejny). Pokud však používáte jiný sklad u některých produktů a máte tento sklad nastaven prostřednictvím pole Výchozí sklad v katalogu, bude jej Prodejna používat po zaškrtnutí tohoto nastavení.

Výdejky a vratky
Kniha, do které se budou vystavovat skladové doklady, pokud je zvolena volba vyskladňovat.

Vyskladňovat
Pokud je zvolena tato volba, dojde při vystavení účtenky k vyskladnění zboží ze skladu. Tato volba předpokládá vedení skladu – zboží na prodejně musí být vždy zaskladněno.
Při vrácení zboží se zboží zaskladní (vratkou výdejky) zpět na sklad prodejny.

Kontrolovat množství
Prodavač bude upozorněn při vložení zboží na účet, že produkt není v dostatečném množství na skladu.

Tisknout
Název tiskového formuláře, který se tiskne jako účtenka. Používají se tiskové formuláře agendy Pokladna (slouží i pro tisk faktur).

Do inicializačního souboru prodejny lze přidat sekci tiskových formulářů. Pokud existuje tato sekce, zobrazí se před tiskem seznam tiskových formulářů. Na prvním místě seznamu je výchozí tiskový formulář Prodejny, na dalších jsou formuláře ze sekce [Tiskove formulare].

Do sekce [Tiskove formulare] se uvádí Název tiskového formuláře=Název agendy.


Například:

[Tiskove formulare]
Dodací list=Skladové doklady

 

Kódy

Pole kódu produktu
Vyberte pole, podle kterého se bude vyhledávat produkt z katalogu. Obvykle se použije pole Produkt nebo Čárový kód.

Pole kódu firmy
Pokud rozlišujete zákazníky, můžete je načítat zadáním kódu stejně jako zboží (například sejmutím čárového kódu zákaznické karty). Předpokládá se použití pole EAN Firmy.

Kód vrácení DPH
Prodejna umožňuje vrácení DPH. Okno pro zadání vrácené DPH se vyvolá zde zadaným kódem (např. 01 nebo D).

Kód výdeje hotovosti
Okno pro zadání částky při výdeji hotovosti z pokladny (odvod tržby) se vyvolá zde zadaným kódem (např. 02 nebo V).

Kód příjmu hotovosti
Okno pro zadání částky při příjmu hotovosti do pokladny (vše kromě platby za prodané zboží) se vyvolá zde zadaným kódem (např. 03 nebo P).


Poznámka ke kódům: samozřejmým předpokladem je, že kódy produktů, firem a funkcí pokladny nesmí kolidovat. Toho lze dosáhnout vhodnou volbou číselných řad nebo strukturováním kódů.

Předkontace výdeje hot.
Předkontace pokladního dokladu výdeje hotovosti (tj. odvod tržby).

Předkontace příjmu hot.
Předkontace pokladního dokladu příjmu hotovosti (tj. ostatní příjmy bez zdanitelného plnění).


Poznámka k předkontacím: předkontace při prodeji zboží se přejímá z katalogu. Předkontaci vrácené DPH nastavíte v možnostech předkontací na kartě zdanitelná plnění.

 

Ceny

Ceník
Prodejní ceník, ze kterého se načítají ceny zboží na prodejně. Při načtení konkrétní firmy se použijte ceníky firmy – pokud je definovaný. Ceníky se definují v modulu Sklad. Pravděpodobně zde budete chtít nastavit, že ceník v prodejně obsahuje ceny včetně DPH.

Maximální sleva dokladu
Jestliže je prodávající oprávněn poskytnout slevu na celkovou částku, zadejte maximální slevu v % (0 znamená, že slevu nelze zadat).

Maximální sleva položky
Jestliže je prodávající oprávněn poskytnout slevu na jednotlivé položky, zadejte maximální slevu v % (0 znamená, že slevu nelze zadat).

Zaokrouhlovat DPH
Nastavte jak se má zaokrouhlovat DPH u položek, doporučujeme 0,01.

Zaokrouhlovat součet
Zaokrouhlení součtu celkové částky. Doporučujeme 0,5.

Poznámka: při prodeji za € se celková částka zaokrozuhlí na 0,01€.

 

Periferie

Při zadání kódu produktu je možné nastavit zvuk. Tuto možnosti využijete pro potvrzení nalezení produktu při zadání čtečkou.

Zvuky

Můžete zvolit standardní systémové pípnutí nebo vybrat libovolný zvuk ve formát wav.

Hlasový výstup

Další možností je zvolit přečtení kódu produkt. Windows obsahují standardně pouze angličtinu, takže tuto možnost využijete jen v případě mezinárodního katalogu. Prodejna využívá standardní rozhraní Microsoft text to speech, pro které by měla být čeština k dostání od tuzemských výrobců (tuto možnost jsme netestovali).

Display
Pokud je připojen zákaznický displej, zadejte sériový port, ke kterému je připojen. Podporován je dvouřádkový displej DSP 2 × 20 znaků s kódovou stránkou Latin 2.

Uvítání
Text, který se zobrazí na displej v době, kdy nebude obsluhován žádný zákazník.

Zásuvka
Pokud je k počítači připojena peněžní zásuvka ovládaná sériovým portem, zadejte port.

Otevření
Znaky zasílané pro otevření zásuvky (viz dokumentace zásuvky).

 

Poznámky k nastavení
Nastavení se ukládá do souboru Prod0001.ini (kde 0001 je číslo dat aktuální firmy). Tento soubor je umístěn ve složce dat (dané aktuálním datovým profilem).
Pokud používáte více modulů Prodejna, nad jedněmi daty, můžete chtít jejich individuální nastavení. Potom stačí umístit soubor Prod0001.ini do složky Varia (C:Program files\Vario11). V případě, že Prodejna nalezne ini soubor ve složce Varia použije jej namísto ini souboru v datové složce. (Upozornění: přístupová práva uživatele do složky Varia mohou být omezena operačním systémem pouze pro čtení. Ukládat nastavení bude mít v tomto případě pouze uživatel s právy instalace software (Administrátor, Power User).)

 

Poznámky k periferiím
Před nákupem periferií se ujistěte, že jsou funkční s modulem Prodejna.

→ Displej

Prodejna pracuje s nejrozšířenějším typem zákaznických displejů. Jde o dvouřádkový displej (2 × 20 znaků) s řídící sadou DSP. Kódování češtiny musí být Latin 2 (pozor: dříve dodávané displeje mohou mít například kódování bří. Kamenických nebo žádnou podporu češtiny). Displej musí být připojen přes sériové rozhraní.

Prodejna zapisuje na displej vždy 40 znaků. Pokud by docházelo k posouvání textu na displeji nebo jiným problémům může Prodejna posílat před každým textem sekvenci řídících znaků. Znaky se zapíší přímo do ini souboru Prodejny do sekce [Periferie] takto:
ResetDisplaye=&H04;&H01;&H50;&H31;&H17
kde ResetDisplaye je název hodnoty a &H04;&H01;&H50;&H31;&H17 je sekvence znaků v HEX oddělených středníkem.

→ Zásuvka

Ovládání zásuvky bývá buďto sériovým rozhraním nebo z tiskárny. U ovládání sériovým rozhraním je vhodné zakoupit zásuvku spolu s kompatibilním displejem. Zásuvka se zapojí k displeji takže je potřeba pouze jeden sériový port.
Nekompatibilní zásuvky lze zapojit do druhého portu (pokud je k dispozici).
Dalším možným řešením je ovládání zásuvky z tiskárny. Některé pokladní tiskárny umožňují jejich připojení. Tento způsob vyžaduje zakoupení zásuvky spolu s kompatibilní tiskárnou. Výhodou tohoto řešení je jednoduchost, nevýhodou je, že zásuvka se otevře při každém tisku.

Otevírání pokladní zásuvky přes tiskárnu, která je připojena k paralelnímu portu PC:
je potřeba zjistit příkaz tiskárny, kterým se otevírá zásuvka. Měl by být součástí dokumentace k tiskárně. Většinou je v hexadecimálních číslech. Tato čísla v desítkové soustavě odpovídají pozici znaku v ASCCI tabulce. Znaky z ASCCI tabulky je potřeba uložit do txt souboru (nejlépe pomocí hexa editoru). Pak je nutné vytvořit soubor bat, který bude obsahovat příkaz  copy /b "...cestu k souboru txt + i název souboru...." LPT1
Cestu k souboru bat i s názvem souboru bat zapište do pole Otevření v nastavení Prodejny.

→ Tiskárna

Pro tisk paragonů lze použít v podstatě libovolnou tiskárnu kompatibilní s Windows. Některé pokladní (jehličkové) tiskárny mohou mít problémy s tiskem češtiny.

→ Fiskální tiskárna (Podpora fiskálních tiskáren v modulu Prodejna pro Slovensko)

Na základě slovenského zákona 289/2008 je v modulu Prodejna implementována podpora pro zápis a tisk účtenek přes fiskální tiskárny. Podmínkou použití této funkce je instalace doplňku Fiskální tiskárna FT4000, který se prodává samostatně.

Fiskální tiskárna je zařízení s vlastní logikou a vyhodnocováním a její úlohou je sledování, ukládání a tisk informací o hotovostních pokladních dokladech. Sestává se z fiskálního modulu, který obsahuje nesmazatelnou paměť se všemi daňovými údaji a je osazen vlastní klávesnicí, pomocí které je možno tisknout kontrolní sestavy vyžadované od daňového úřadu a pokladní tiskárny, která je neoddělitelně smontována s tímto fiskálním modulem a provádí vlastní tisk dat.

Aktuálně modul Prodejna podporuje pro tento účel všechny tiskárny osazené fiskálním modulem FT4000 od firmy VAROS TRADE, s.r.o. (www.varos.sk) Seznam těchto tiskáren a jejich prodejní ceny naleznete na stránkách výrobce nebo na stránkách www.penta.cz V současné době se jedná o variace tiskáren od výrobců Epson, Star a Bixolon. (Odkazy míří do sítě Internet)

 

Uživatelé

Uzamknout prodejnu při nečinnosti delší než
Nastavíte čas po kterém se Prodejna uzamkne. Uzamčení skryje okno Prodejny - zobrazí černou obrazovku s logem Altus VARIO a kolonkou pro zadání hesla. Prodejnu odemknete zadáním přihlašovacího hesla do Varia. Pokud zadáte nesprávné heslo zobrazí se tlačítko, kterým můžete prodejnu zavřít a přihlást se znovu.
Poznámka: uzamyká se pouze modul Prodejna, počítač a ostatní programy lze používat. Pokud je Prodejna uzamčena můžete vypnout počítač pomocí příkazu Vypnout v nabídce Start (nabídku Start zobrazíte klávesou se symbolem Windows nebo stiskem Ctrl + ESC).

Povolit změnu uživatele

Prodejna umožňuje změnu přihlášného uživatele, bez nutnosti zavírat modul a znovu se přihlašovat k Variu.

Nepovolit změnu uživatele prodejny - změna není povolena, uživatel musí ukončit práci s Variem a znovu se přihlásit při spuštění.

Zadáním přihlašovacího hesla a jména pro Vario - změna je možná prostřednictvím uzamčení Prodejny. Při odemykání zadá uživatel heslo a jméno.

Zadáním kódu uživatele - změna je možná kdykoliv. Předpokládá se sejmutí čárového kódu uživatele z osobní karty.

Definovat kód pro - po výběru jména (seznam referentů = osoby naší firmy) se zobrazí okno do nějž zadáte kód. Kód uživatele musí být jedinečný a nesmí se shodovat s kódem produktu nebo firmy!

Poznámky:
Přihlásit se heslem a jménem lze pouze pokud je Prodejna uzamčena. Prodejna se uzamkne stiskem kláves Ctrl+L (nebo automaticky po nastavené době). Do kolonky Heslo se zadá heslo do Varia.
1) Pokud je zadáno heslo uživatele, který spustil Vario (uživatel přihlášený do Varia) nebo uživatele, který naposledy pracoval s Prodejnou, modul se odemkne a bude pracovat pod jménem tohoto uživatele.
2) Pokud je zadáno heslo jiného uživatele, zobrazí se okno pro zadání přihlašovacího jména. Uživatel zadá jméno, kterým se hlásí do Varia. Prodejna se odemkne a bude pracovat na jméno nového uživatele.

Přihlašování kódem umožňuje měnit uživatele kdykoli zadáním jeho kódu. Kód se zadá přímo do kolonky pro zadání kódu zboží (kdykoli v průběhu práce s prodejnou i během načítání zboží). Zadáním kódu uživatele se uživatel okamžitě přepne. Pokud je Prodejna uzamčena zadá se kód do kolonky Kód a Prodejna se odemkne a pracuje pod jménem nového uživatele.
Optimální využití této vlastnosti předpokládá, že každý uživatel bude mít vlastní identifikační kartu s čárovým kódem. Potom se může snadno přihlásit sejmutím kódu z karty.

Upozornění: změna uživatele platí pouze pro modul Prodejna. Ostatní moduly stále pracují na účet uživatele, který spustil Vario. Pamatujte, že Vario pracuje s oprávněními tohoto uživatele. (Změna uživatele za chodu není z principu možná, modul Prodejna problematiku zjednodušuje na uvedení jména referenta na vystavených dokladech, aby se u pokladny mohlo rychle střídat více prodavačů.)