Tiskové formuláře agendy Evidence majetku

 

Agenda Evidence majetku má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

Tiskové formuláře

 

Daňové odpisy

Vytiskne seznam daňových odpisů pro rok zvolený v seznamu Možnosti. Tiskový formulář je seskupen podle odpisových skupin. Pomocí tohoto tiskového formuláře zjistíte součty daňových odpisů za jednotlivé skupiny.

Požadovaný rok vyberete v poli Možnosti dialogu Tisk: Minulý rok, Aktuální rok popř. libovolný jiný letopočet.

Inventura

Vytiskne inventurní soupis. Před tiskem musí být vyplněna inventura.

Majetek

Slouží pro zobrazení karty majetku. Majetek můžete tisknout včetně jeho odpisových plánů výběrem požadované Možnosti v dialogu Tisk (Bez odpisových plánů, Daňový plán, Účetní plán nebo Oba plány).

Štítky

Tiskne evidenční štítky na samolepící etikety. Vlastní požadavky volte z předdefinovaných velikostí. NAstavit můžete i vlastní velikost.

Účetní odpisy

Vytiskne seznam účetních odpisů pro rok zvolený v seznamu Možnosti. Tiskový formulář je seskupen podle odpisových skupin. Pomocí tohoto tiskového formuláře zjistíte součty účetních odpisů za jednotlivé skupiny.

Požadovaný rok vyberete v poli Možnosti dialogu Tisk: Minulý rok, Aktuální rok popř. libovolný jiný letopočet.

 

Tiskové sestavy

 

Daňové odpisy

Sestava daňové odpisy

Daňové odpisy k roku

Tiskne stav daňových odpisů, technického zhodnocení a úpravy cen k zadanému roku.

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v knize Majetku.

Dlouhodobý majetek

Zobrazuje seznam majetku včetně celkového součtu zůstatkové hodnoty.

Majetek

Zobrazuje obecné údaje o majetkových kartách.

Odpočet procenta vstupní ceny

Celková cena odpočtů procent. V sestavě můžete použít filtry pro zobrazení konkrétních roků.

Ostatní doklady majetku

Přehled dokladů připojených k majetku v dialogu Majetek na kartě Doklady, souvislost Ostatní. Pokud chcete zobrazit pro majetek doklad zařazení či vyřazení, zobrazte si v sestavě také příslušná pole .

Odpočet procenta vstupní ceny

Celková cena odpočtů vstupní ceny majetku. V sestavě můžete použít filtry pro zobrazení konkrétních roků.

Účetní odpisy

Souhrnné zobrazení účetních odpisových plánů. V sestavě můžete filtrováním zobrazit např. jen uskutečněné odpisy.

Účetní odpisy k datu

Tisk stavu účetních odpisů, technického zhodnocení a úpravy cen k zadanému datu.