Popis dialogu Firma

 

Dialog Firma

Dialog slouží pro úpravu informací o firmě.

Dialog Firma je stejný ve všech modulech systému Altus Vario.

Dialog je rozdělen do karet:

Obecné: na kartě jsou zobrazeny obecné informace o firmě (identifikátor Firma, název firmy, adresa, IČO, DIČ, telefonní a faxová spojení... apod.) a knize, ve které je zařazena.

Obchodní: údaje týkající se obchodní stránky firmy (podle jakého ceníku se budou firmě kalkulovat ceny, jaká sleva bude firmě poskytována, případně jak vysoké penále bude firma povinna uhradit při nedodržení splatnosti faktur apod.).

Banky: informace o bankovních spojeních na firmu a údaje určené pro zahraniční platby - SWIFT, ISO země banky, Adresa banky.

Osoby: informace o kontaktních osobách ve firmě (jméno osoby, její funkce, přímé telefonní spojení, Internet, pole Oslovení příjmení, popřípadě zde může být zobrazena i fotografie osoby).

Doklady: zde je možné zobrazit seznam vybraného typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové obraty, nákupy, prodeje, výdeje atd.) viz. Související doklady. Díky tomu je například kontrola obratů otázkou několika vteřin. Vybraný doklad lze otevřít poklepáním.

Deník: seznam událostí deníku. Pole zvoleného typu je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem.

Dokumenty: funkce Propojené dokumenty - umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty (například textový dokument ve Wordu dopis k firmě, kalkulaci v Excelu k zakázce, obrázek nebo naskenovaný doklad, fax, nebo libovolný jiný objekt).

 

Vložení obrázku (fotografie) osoby na kartě Osoby

 

Pokud máte otevřený záznam osoby (v zobrazení spodní záložky Detail), ke které chcete vložit obrázek, postupujte následovně:

1. Klikněte poravou myší na místo, kde by měl být obrázek a vyberte Vložit objekt.

2. Ze seznamu vyberte Obrázek aplikace Microsoft Word.

3. V nově otevřeném okně Wordu vlože požadovaný obrázek přes funkci v menu: Vložit / Obrázek / Ze souboru (najděte uloženou fotografii a vložte do Wordu).

4. Po uložení wordovského dokumentu se vám zobrazí náhled fotografie i ve Variu.