Nastavení automatických předkontací

 

Importujete bankovní výpisy z homebankingu, kde se vám pravidelně opakuje položka za bankovní poplatky, na kterou nemáte ve Variu předpis? Jak zajistit, aby se takovéto opakující položce automaticky přiřadila předkontace?

 

V agendě Banka je k tomuto určena funkce v menu Banka l Nastavení automatických předkontací...

V dialogu Možnosti homebankingu vyplníte předkontaci a k ní hodnoty, podle kterých poznáte, že se jedná o položku, které by měla být předkontace přiřazena. Můžete vyplnit jednu nebo více hodnot, u kterých víte, že budou vždy stejné, a podle kterých se bude položka identifikovat. Toto nastavení je pro každou knihu bankovních výpisů samostatné.

 

TIP 

Typickým příkladem jak funkci využít, jsou transakční poplatky, které nemají doklad. V nastavení automatických předkontací zvolte předkontaci pro poplatek bance a nastavte odpovídající hodnotu pro konstantní symbol.

 

Dialog Možnosti homebankingu

 

Funkci dále doporučujeme použít pro automatické předkontování položek plateb mezd a odvodů.