Platby - nastavení

 

Pro předvolení druhů plateb vyberte z menu Mzdy | Platby...

 

Karta Platby

V dialogu Platby na kartě Platby je možné zadat bankovní spojení na jednotlivé instituce vybírající sociální pojištění, zálohovou daň, srážkovou daň atd.

1. v poli Platba vyberete druh platby (např. sociální pojištění, zálohová daň)

2. do pole Název napíšete název instituce, které se bude platba převádět

3. do pole Číslo účtu a Kód banky uvedete číslo účtu a kód banky, kam se bude platba platit

4. v poli Předkontace můžete zadat předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním příkazem

 

Karta zdravotní pojišťovny

Na kartě Zdravotní pojišťovny uvedete bankovní spojení na zdravotní pojišťovny

1. zadáte Název zdravotní pojišťovny (nejlépe nějakou běžně užívanou zkratkou)

2. napíšete Číslo účtu a Kód banky dané zdravotní pojišťovny

3. uvedete Kód ZP

4. v poli Předkontace můžete zadat předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním příkazem

5. v poli Adresa, bez použití tlačítka, lze napsat nejdříve nezkrácený název zdravotní pojišťovny do prvního řádku, na další pak ulici a číslo, a na další PSČ a město (na TF Přehled o platbě pojistného se při tisku objeví jednak zkrácený název ZP, ale také nezkrácený včetně adresy)

 

Karta penzijní a životní pojištění

V dialogu Platby na kartě Penzijní a životní pojištění  je možné zadat jednotlivé penzijní fondy i pojišťovny (doporučujeme zkrácené názvy) a jejich bankovní spojení.  U každého ústavu vyberte způsob platby.

Volba Hromadně umožní zadat kompletní bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol). V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby se v tabulce Penzijní připojištění vybere pouze Penzijní fond nebo Pojišťovnu a Způsob platby.

Ve mzdových složkách Penzijní připojištění - firma a Penzijní připojištění - zam., nebo Životní pojištění - firma a Životní pojištění - zam., se v poli platba vybere příslušný penzijní fond nebo pojišťovna. Zároveň je nutné vyplnit Číslo smlouvy. Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy a pojišťovny se způsobem platby Hromadně uvedou jednou částkou za všechny pracovníky. Pro příslušný penzijní fond lze pak použít TF Penzijní připojištění, kde budou uvedeni jednotliví pracovníci s částkami i čísly smluv.

Volba Jednotlivě umožní zadat číslo účtu a kód banky. Variabilní symbol, konstantní symbol a specifický
symbol se zde zadá jen v případě, že budou shodné pro všechny platby jednotlivých pracovníků. Pokud jsou rozdílné pro jednotlivé pracovníky, lze je zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v tabulce
Penzijní připojištění v detailním zobrazení spolu s výběrem Penzijního fondu (Pojišťovny) a Způsobu platby.

Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy (pojišťovny) se způsobem platby Jednotlivě uvedou samostatně za jednotlivé pracovníky. Hodnoty Variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol se uvedou přednostně z dialogu Pracovní poměr. Pokud tam nebudou uvedeny, použijí se hodnoty z dialogu Platby.

Pro již zadané penzijní fondy (pojišťovny) vyberte v dialogu Mzdy|Platby na kartě Penzijní a životní pojištění, v detailním zobrazení, požadovaný způsob platby. Pokud nastavení neprovedete, vytvoří se položky do platebního příkazu podle volby Hromadně.

V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby lze vybrat penzijní fond (pojišťovnu) konkrétního pracovníka v tabulce Penzijní připojištění. Ve mzdových složkách jsou připraveny složky:

 

Penzijní připojištění – firma
Penzijní připojištění – zam.
Životní pojištění firma
Životní pojištění zam.

 

Tyto složky je možné přidat do výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení v agendě Personalistika, nebo do měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda v agendě Mzdy.
V poli Platba těchto složek se provede výběr penzijního fondu (pojišťovny) z nabídky.

 

Do konce roku 2007 u penzijního připojištění platilo:

Po výpočtu mzdy se ve výsledných složkách mohou objevit následují složky:

 

Příspěvky PP – daněné zam.
Příspěvky PP – daňově uznat.
Příspěvky PP – daňově neuznat.

 

Složka Příspěvky PPdaněné zam.

se vytvoří v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 5%) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka převyšující toto procento uvedené v poli Částka této složky zvýší základ daně pro výpočet zálohy na daň a od roku 2007 i vyměřovací základ pro soc. zabezpečení a zdr. pojištění. Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daněné zam.

 

Složka Příspěvky PP – daňově uznat

se vytvoří vždy, pokud je v měsíčních složkách zadána složka Penzijní připojištění – zam..

 

Složka Příspěvky PP – daňově neuznat.

se vytvoří v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 3%) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka příspěvku zaměstnavatele se podle tohoto procenta rozdělí do složek Příspěvky PP – daňově neuznat. (přes 3%) a Příspěvky PP – daňově uznat. (do 3%). Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daňově neuznat. v poli Sazba.

 

Související dokumenty (téma "Karta penzijní a životní pojištění"):

Penzijní připojištění a životní pojištění v roce 2008 Dokument Změny od roku 2008
Zadání příspěvků na penzijní a životní pojištění Dokument Zadání příspěvků na penzijní a životní pojištění

 

Vytvoření platebního příkazu pro penzijní fondy (pojišťovny)

Volbou menu Mzdy | Platební příkaz...  je možné prostřednictvím Průvodce vytvořením příkazu zařadit platbu penzijnímu fondu na platební příkaz.

 

Postup:

1. Volbou menu Mzdy | Platby... v agendě Mzdy na kartě Penzijní a životní pojištění zadejte jednotlivé fondy (pojišťovny).

2. V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v dolní části Penzijní připojištění vyberte fond (pojišťovnu) v poli Platba a v poli Způsob vyberte Na účet.

3. Na kartě Nastavení přidejte složky Penzijní připojištění  - firma a Penzijní připojištění - zam. (Životní pojištění firma a Životní pojištění zam.), kde v poli Platba vyberte fond (pojišťovnu) a v poli Částka zadejte částku.

4. Proveďte výpočet mezd

5. Volbou menu Mzdy | Platební příkaz... otevřete Průvodce vytvořením příkazu a vyberte Penzijní připojištění ze seznamu plateb.

V dialogu Platba je možné pro jednotlivé platby v zobrazení detailu zadat předkontaci, která se přenese s platbou do vytvořeného platebního příkazu. Obdobně lze zadat předkontaci také v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu jednotlivých srážek. Zadání předkontací usnadní párování příkazu s výpisem a zaúčtování výpisu.

 

Změna názvu platby a penzijního fondu (pojišťovny)

Při změně názvu platby v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Platba se provede změna také v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

Při změně názvu penzijního fondu v dialogu Mzdy | Platby... na kartě Penzjiní a životní pojištění v poli Název dojde ke změně názvu v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Penzijní fond. Změna se provede také v poli Platba v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.