DPH - přehled typů plnění 2008

Přehled typů zdanitelných plnění platných do roku 2008

 

Zdanitelná plnění mají ve Variu tento význam:

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Přijatá zdanitelná plnění
Z tuzemska Tuzemsko   310 nebo 315
Z tuzemska 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet nevstupuje do DP
Z tuzemska 3 Tuzemsko Krácení odpočtu 310 nebo 315 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Dovoz zboží Třetí země Pouze na FP, DP a  PV, když používáte JSD místo JCD 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345
Dovoz zboží 2 Třetí země   260 nebo 265
Dovoz zboží 3 Třetí země Krácení odpočtu 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU EU Reverse charge 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325
Z EU 2 EU Bez nároku na odpočet 220 nebo 225
Z EU 3 EU Krácení odpočtu 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU Služba EU Reverse charge 230 nebo 235 a současně 330 a 335
Z EU Služba 2 EU Bez nároku na odpočet 230 nebo 235
Z EU Služba 3 EU Krácení odpočtu 230 nebo 235 a současně 330 a 335 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP A EU Dopravní prostředek od plátce z EU 250 a 360
Z EU DP A 2 EU Bez nároku na odpočet

 250

Z EU DP A 3 EU Krácení odpočtu 250 a 360 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP B EU Dopravní prostředek od neplátce z EU 255 a 365
Z EU DP B 2 EU Bez nároku na odpočet

255

Z EU DP B 3 EU Krácení odpočtu 255 a 365 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok
Třístranný obchod PZ EU Pořízení zboží formou třístr. obchodu

 810

Z Třetí země-služba Třetí země Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8 270 nebo 275 a současně 350 nebo 355
       
Uskutečněná zdanitelná plnění
Mezinárodní přeprava Třetí země Ostatní plnění osvobozená

440

Osvobozená Tuzemsko  

440

Osvobozená 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet

530

Osvobozená -k 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet; nevstupuje do výpočtu koeficientu 530 a 540
Vývoz služeb Třetí země Ostatní plnění osvobozená

440

Vývoz zboží Třetí země  

430

Základ daně Tuzemsko   210 nebo 215
Základ daně -k Tuzemsko Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu 210 nebo 215, poté 520
Základ vrácené daně Tuzemsko Základ daně při vracení DPH cizincům

600

Základ daně EU EU   210 nebo 215
EU Osvobozená EU  

410

EU Osvobozená DP A EU Dopravní prostředek pro plátce v EU

 420

EU Osvobozená DP B EU Dopravní prostředek pro neplátce v EU

425

Zvláštní režim EU a Třetí země Uskutečněná plnění podle §89 a §90

510

Třístranný obchod DZ EU Dodání zboží formou třístr. obchodu

815

Zasílání zboží EU Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku 240 nebo 245 a poté do součtového řádku 730
Přemístění EU   410
       

 

Poznámka: Místo plnění je hodnota pole na dokladu Varia. Označuje, odkud byl doklad přijat nebo kam je doklad vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Toto označení nelze zaměňovat s místem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

 

Doporučujeme též popis změn "Novinky v EU..."