Přidání firmy do systému

 

Vario umožňuje  vést data více firem (účetních jednotek).

Přepínání mezi jednotlivými firmami řídíte přes seznam Firma na panelu nástrojů - nebo funkcí menu Zobrazit | Firmy.

S takovými firmami pracujete nezávisle na ostatních. Každá firma má svoje vlastní data a nastavení. Informace o této firmě zadáte až při aktivní práci s touto firmou - opět v dialogu Možnosti, klepnutím na tlačítko Naše firma... (viz. karta Obecné).

Novou firmu založíte přes hlavní menu Nástroje|Možnosti|Firmy| tlačítko Přidat.

Zobrazí se Průvodce založením nové firmy

Průvodce je automaticky zobrazen při prvním spuštění systému Vario. Můžete ho také zobrazit prostřednictvím dialogu Nastavení systému při vytváření nové firmy.  

Pomocí tohoto průvodce můžete snadným způsobem (první krok v průvodci):

 

1. Založit novou firmu s prázdnými daty - pokud chcete začít evidovat adresy a doklady od samého začátku

- v průvodci zadáte její název (tento název se bude zobrazovat na liště jako identifikace firmy, netiskne se)

 

2. Založit novou firmu a načíst do ní testovací data - pokud si chcete vyzkoušet některé z funkcí Varia, můžete využít již připravené firmy WoodMakers

- v průvodci zadáte cestu do složky, která obsahuje testovací data (na CD-ROM jsou ve složce TestData data firmy WoodMakers):

 

  • Složku se souborem můžete "nalistovat" v systému - po klepnutí na tlačítko Procházet... se zobrazí dialog pro zadání požadované složky, poté klepnete na tlačítko OK - do pole Soubor bude vložena celá cesta do složky

    nebo

     

  • složku můžete zadat ručně: zapíšete celou cestu (např: D:\TestData\)

3. Použít existující data Varia - pokud jste systém znovu přeinstalovali, můžete do něj načíst data firem, se kterými jste pracovali dříve nebo můžete převést data z nižší verze.

Nastavíte volbu Načtení dat Varia 9.0. nebo X. 

nebo připojení k datům na síti (= popis, jak změnit datový profil)

V posledním kroku určíte, zda budou data na File serveru nebo SQL serveru (v případě SQL serveru vás průvodce vyzve k zadání cesty k datům z pohledu serveru, verzi serveru a název serveru z hlediska identifikace v síti - budete potřebovat soubor TemplateSQL.mdb, který je k dispozici na instalačním CD).

Dialog uzavřete:

 

  • Klepnete na tlačítko Storno - tak celou akci stornujete (firma nebude vytvořena).

     

  • Klepnete na tlačítko Dokončit - vytvoří se nová firma - dle nastavených požadavků

 

Navíc, pokud jste systém přeinstalovali a potvrdili převod firem, zobrazí systém dotaz, zda chcete naimportovat i licence systému či nikoliv: pokud jste se systémem na vašem počítači (ve stejné datové složce) již pracovali a jedná se o import zálohovaných dat, klepněte na tlačítko Ano - systém bude pracovat jako doposud. Pokud klepnete na tlačítko Ne - budete začínat s "čistým štítem" - žádné licence nebudou rozděleny a je třeba Vario znovu zaregistrovat.