Obecné informace o Kursovním lístku

 

Slouží k evidenci kurzů cizích měn. Kurzy cizích měn lze potom používat pro přepočet v modulech Přijaté doklady, Vydané doklady a Sklad.

 

Modul obsahuje pouze agendu Kursovní lístek.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Kursovní lístek.

 

 

TIP

Jak vytvořit doklad rovnou s aktuálním kursem