Sazby DPH

Sazby DPH jsou nyní uloženy v samostatném číselníku, který umožňuje definovat platnost sazby od-do. Dále umožňuje definovat sazby jednotlivých členských států EU (má význam pro firmy povinné se registrovat v jiné členské zemi).

Nový číselník vyžaduje nové dotazy pro seznam sazeb DPH. S tím mohou nastat nečekané problémy v modulech a doplňcích zhotovených na zakázku.

 

Sazby DPH členských států EU

V souvislosti se změnami sazeb DPH v Německu a na Slovensku (přibyly také nové členské státy) byl upraven číselník Sazby DPH.

 

Německo - změna základní sazby z 16% na 19%

Slovensko - zavedena snížená sazba 10% (na léky a vybraný zdravotnický materiál)

Bulharsko - základní sazba 20%, snížená 7%

Rumunsko  - základní sazba 19%, snížená 9%

 

Změny v číselníku se při aktualizaci Varia nepromítnou ve vašich pracovních datech. Sazby DPH je potřeba nastavit. Stačí, když importujete soubor SazbyDPH.xml (stáhněte jej příkazem místní nabídky Uložit cíl jako z adresy http://www.altusvario.cz/download/SazbyDPH.xml).

  • Spusťte modul Adresář. Příkazem menu Soubor/Import dat... otevřete dialog importu.
  • Vyberte import Vario data (xml) a zadejte cestu k souboru, který jste stáhli z výše uvedeného odkazu.
  • Potvrďte import (následují 2 obrazovky, ponechte výchozí nastavení).
  • Změny v sazbách DPH se načtou.

Nové sazby lze též nastavit "ručně" prostřednictvím číselníku (menu Nástroje/Možnosti... - Číselníky - Sazby DPH).