Okno agendy

 

Základním pohledem na data při otevření libovolného modulu je Tabulka agendy otevřená v okně agendy.

Okno obsahuje:

  • titulkový řádek
    (chcete-li: titulková lišta. Je na ní zobrazen název otevřeného okna aplikace a také ikonka pro práci s oknem - přesouvání, zavírání)
  • panel nabídek (hlavní nabídka, menu)
  • panel nástrojů (lišta s ikonkami)
  • pracovní plochu
  • stavový řádek

Okna si můžete přizpůsobit svým představám a požadavkům (velikost, poloha na obrazovce ...) - postupujete stejným způsobem jako s ostatními aplikacemi pod Windows.