Jak hromadně zařadit / vyřadit majetek

Nové příkazy v menu Evidence majetku / Zařadit majetek a Vyřadit majetek umožňují zařadit (vyřadit) několik majetků naráz při použití jednoho interního dokladu.