Obecné informace o agendě Banka

 

Agenda  Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a sledování stavu bankovních účtů.

Bankovní výpisy  je možno zadávat přímo pomocí nových dokladů nebo načítat z Homebankingu.

 

Průvodce načtením výpisů z banky spustíte výběrem příkazu Banka | Import výpisů z ...

Podporované importy výpisů z:

  • eBanky (.gpc)
  • Komerční banky (.gpc)
  • Komerční banky (.kmo)
  • ČSOB (.gpc)
  • ČS, a.s. (ABO)
  • MT940/Multicash (.sta)
  • Gemini (.sdf)
  • GE Capital (.vyp)
  • UniCredit Bank Czech Republic (Eltrans) *
  • Citibank (.csv, .txt)
  • Credit Lyonnais (.txt)

V průvodci načtením výpisů Citibank (citidirect) lze načítat poplatky na samostatnou položku výpisu (zatržením volby Rozepsat poplatky)

 

 

Průvodce odesláním příkazů do banky spustíte výběrem příkazu Příkazy | Odeslání příkazů do ...
 

Podporované exporty výpisů do:

  • eBanky (.kpc)
  • Komerční banky (.kpc)
  • Komerční banky (.ikm)
  • ČSOB (.kpc)
  • ČS, a.s. (ABO)
  • Multicash DTCFD/A (.cfd/a)
  • Gemini
  • GE Capital
  • UniCredit Bank Czech Republic (Eltrans) *
  • Citibank (.txt, .imp)
  • EPS (elektronický platební styk) (.txt)

Průvodci používající ABO formát (.kpc) odesílají do banky Poznámku.

Měna příkazů ve formátu DTCFA

V průvodci odeslání zahraničních příkazů formátu CFA se odesílá částka v měně příkazu.

 

* Živnostenská banka se změnila na UniCredit Bank Czech Republic, a. s.