Účetní osnova a rozvrh

 

Prostřednictvím dialogu Účetní rozvrh můžete definovat účtovou osnovu i účtový rozvrh pro jednotlivá účetní období, nastavit charakteristiky jednotlivých kont a jejich analytické členění.
Dialog zobrazíte výběrem příkazu Účetnictví | Účetní rozvrh nebo výběrem příkazu Účetní rozvrh z místní nabídky.


Karta Účetní osnova


Na kartě Účetní osnova je směrná osnova pro sestavení účtového rozvrhu. Musí zde zadat typy (třídy), skupiny a syntetiky účtů.  V poli Konto vyplňte číslo třídy konta,  skupiny nebo číslo syntetického účtu. V poli popis zadejte popis konta, které se bude zobrazovat v účetních výkazech. V druhu konta je třeba správně nastavit, o jaký druh konta se jedná. Z nabídky vyberte „Typ“ pro účtovou třídu, „Skupina“ pro účtovou skupinu. Syntetické rozvahové účty mohou mít nastavení „aktivní“ , „pasivní“, případně „neutrální“ pro ty účty, které mohou mít zůstatek na straně MD i D. Syntetika výsledkových účtů je „nákladová“ či „výnosová“, účty 701, 702 a 710 jsou „uzávěrkové“. Nastavení „ostatní“ se používá pro podrozvahové účty.


Karta Účetní rozvrh


Zde se již vytváří konkrétní účtový rozvrh firmy pro daný rok (nastavení v poli Rok). Pokud není definován žádný rozvrh, můžete si vytvořit nový kliknutím na tlačítko Nový rozvrh. Zobrazíte tak dialog pro nastavení možnosti, jak rozvrh vytvořit:


• Na základě výchozího rozvrhu pro malou organizaci (tzn. rozvrh se skupinovými účty)
• Na základě výchozího rozvrhu pro velkou organizaci (nejběžnější rozvrh)
• Na základě rozvrhu z minulého roku (načtení rozvrhu, který byl používán v minulém roce)
• Na základě rozvrhu z jiného roku (možnost načtení rozvrhu např. z roku předminulého)

 

Klepnutím na tlačítko OK se vytvoří nový rozvrh podle nastavené volby. Pokud jste nastavili volbu: na základě rozvrhu z jiného roku, budete navíc vyzváni k zadání tohoto roku. Kliknutím na tlačítko Storno bude dialog pro vytvoření nového rozvrhu uzavřen.
Nový účet je možné založit pomocí tlačítka Nové. Ve formuláři vyplníte celý analytický účet, který chcete založit a jeho popis. Pokud zakládáte účet, který nemá odpovídající syntetiku v účtové osnově, musíte ještě odsouhlasit její automatické založení.
Pole Konto 2  a  Popis konta 2 jsou určena pro alternativní čísla či popisy účtu, např. jako pomůcka pro vytvoření sestavy definované podle cizí legislativy, cizojazyčné popisy. Konto je možné zatržítkem nastavit jako saldokontní, případně volbou Nepoužívat znemožnit jeho použití na dokladech.


Možnost seřazení


V Podformuláři můžete záznamy řadit vzestupně či sestupně podle vybraného sloupce (pole), např. podle čísla konta, popisu apod., klepnutím na titulek sloupce. Opětovným klepnutím bude sloupec seřazen obráceně.