Obraty konta

 

Jestliže potřebujete zjistit obraty, zůstatky konta za určité období v roce můžete použít menu Účetnictví|Obraty konta.
V dialogu Obraty konta do pole Konto napište číslo syntetického nebo syntetického a analytického konta. V dialogu se zobrazí obraty MD, D a zůstatek vybraného konta. Stiskem tlačítka Tisk se vytisknete tento přehled na výchozí tiskárně. Na kartě Kritéria můžete obraty, zůstatky zjistit za vybrané středisko, zakázku nebo zjistit obraty, zůstatky v korunách nebo cizí měně.