Evidence majetku - k čemu slouží

 

Modul Evidence majetku slouží ke komplexnímu zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku. Každý majetek má vlastní plán daňových odpisů, plán účetních odpisů, seznam jednotlivých technických zhodnocení a úprav ceny. Oba plány jsou zobrazovány formou přehledných tabulek s vyznačením již uskutečněných odpisů. Díky tomu máte dokonalý přehled stavu v jakémkoli budoucím i minulém období. Odpisové plány jsou počítány automaticky na základě zadaných parametrů (zrychlený nebo rovnoměrný způsob odpisu, odpisová skupina atd.). Kromě toho je možné odpisové plány upravovat nebo zadávat "ručně", například pokud chcete převzít uskutečněné odpisy z minulosti.

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Majetek.

 

Modul obsahuje agendy Evidence majetku a Neodpisovaný majetek.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Evidence majetku.

 

 

Viz také Doporučená nastavení