Úprava měsíčních mzdových složek

 

V agendě Mzdy v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky je možné přidávat, upravovat a odstraňovat mzdové složky pro měsíční výpočet mzdy.

Novu složku přidáte klepnutím na tlačítko Nová. Existujcí mzdovou složku klepnutím vyberete a změníte pomocí tlačítka Upravit. V obou případech se otevře dialog Měsíční složka, kde je možné upravit hodnoty mzdové složky. Poklepáním přímo na pole s textem názvu mzdové složky lze otevřít dialog Mzdová složka, kde je možné zkontrolovat nebo upravit nastavení vlastností mzdových složek. Klepnutím na tlačítko za polem Mzdová složka se zobrazí celkový přehled mzdových složek v dialogu Mzdové složky.

Pokud chcete mzdovou složku odstranit ze seznamu měsíčních mzdových složek, složku vyberete a stisknete tlačítko Odstranit.

Po ukončení úprav mzdových složek na kartě Měsíční složky je nutné spustit výpočet mzdy tlačítkem Výpočet mezd nebo spustit hromadný výpočet mezd.