Jak vrátit odpisy

Uskutečněné účetní i daňové odpisy lze hromadně vrátit v menu Evidence majetku / Odvolat účetní odpisy a Odvolat daňové odpisy

Odpisové plány a zůstatkové ceny se opraví, ale doklady vystavené k účetním odpisům jsou ponechány beze změny, proto nezapomeňte na jejich opravu.