Sestavy

  

Sestava

 

je speciální formulář tabulkové podoby, který umožňuje uživateli provádění různých úprav:

  • omezení sady zobrazených záznamů
  • upravení velikosti sloupců, apod.

Sestavu si uživatel může definovat sám tak, že vybírá pole, která se mají zobrazit a má možnost definovat součtový řádek. K dispozici má max. 10 sloupců.

Pokud potřebuje jiný pohled na data, obvykle se vytváří nová sestava - viz popis v SDK (nebo se s požadavkem obrací na výrobce).

Kompletní uživatelské nastavení (zdroj pro sloupec - změna z pole Firma na Název firmy apod., spojení dvou hodnot do jednoho pole, využití i nějakých funkcí výpočtu - přepočet koeficientem, složitější podmíněné zobrazení hodnot..., formát hodnoty, velikost sloupce, písmo sestavy...) lze provádět přes dialog Možnosti... (v sestavě v místní nabídce nebo Přes Nástroje | Možnosti | Moduly...| Agendy... | Tisk - Sestavy - Možnosti). Změnu sloupečku lze provést jednoduše i myší - poklepáním na konkrétní hodnotu v poli se nabídne seznam dostupných polí sestavy a tak lze vybrat jiný.

Také může uživatel uložit rozvrženou sestavu pod jiným názvem - funkcí Soubor | uložit sestavu jako...

Lze nastavit oprávnění na zobrazení sestavy, změnu rozvržení a odebrání ze seznamu sestav.

 

Export výsledků sestavy do MS Excel: nejdříve přepnout z formulářového na datové zobrazení sestavy (Formát | Datový list...) a pak teprve odeslat do MS Excel funkcí Nástroje | propojení programů MS Excel nebo klasickým Kopírováním označené oblasti (Ctrl+C).

 

Postup při tisku.