Tiskové výstupy agendy Pokladna

 

Agenda Pokladna má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Dodací list

Slouží pro vystavení dodacího listu k dokladu. Obsahuje seznam dodávaných produktů.

Kromě tohoto dodacího listu můžete použít Dodací list vytištěný k výdejce (pokud je vystavená) v modulu Sklad nebo může zákazník potvrdit převzetí zboží přímo na pokladním dokladu.

Na dodacím listu jsou uvedena i sériová čísla výrobků (na pokladním dokladu nikoliv).

Doklad

Obecný tiskový formulář pro vytištění libovolného dokladu (neslouží jako účetní doklad).

Pokladna

Tiskne chronologicky řazené doklady včetně průběžného zůstatku. Tiskněte pouze všechny záznamy knihy, jinak není průběžný součet správně.

Pokladní doklad

Slouží pro vystavení příjmového pokladního dokladu, výdajového pokladního dokladu.

Pokladní kniha

Slouží pro tisk pokladní knihy.

Pokladní kniha  od - do

Slouží pro tisk pokladní knihy za určité období.

Předávací protokol

Je určen pro vytištění předávacího protokolu k pokladně. Zobrazuje aktuální zůstatek a poslední vystavený doklad.

Strana pokladní knihy

Slouží pro vytištění strany pokladní knihy, do rámečku přílohy se vylepují přílohy (např. paragony) k dokladu.

Stvrzenka

Slouží pro vytištění potvrzení o převzetí peněz. Hodí se zejména při úhradách faktur v hotovosti. Jednu část si ponechává zhotovitel a druhá je určena pro plátce či příjemce platby.

Účtenka 108 mm

Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 108 mm.

Účtenka  60 mm

Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 108 mm a šířkou tisku 60 mmm.

Účtenka 76 mm

Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 76 mm.

Účtenka 82 mm

Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 82 mm.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v modulu Pokladna.

Doklady podle předkontací

Přehled dokladů a jejich položek položky jsou seskupeny podle předkontace a střediska. Tuto sestavu můžete používat pro analýzu výnosů podle předkontací.

Pokladna

Přehled pokladních dokladů. Můžete zobrazit i související skladové doklady.

Pokladna po položkách

Přehled dokladů a jejich položek můžete zobrazit jak všechny informace o dokladech, tak i o jednotlivých položkách (název firmy, datum splatnosti dokladu, popis položky, množství, cena jednotková, Cena s DPH, Předkontaci atd.). Tuto sestavu můžete používat pro analýzu výnosů (použijete filtr podle popisu, názvu produktu, předkontace apod.). Pomocí této sestavy lze také nalézt variabilní symbol hrazené faktury.

Stav pokladen

Zobrazuje zůstatky všech pokladen bez ohledu na aktuální knihu.

Zdanitelná plnění

Přehled daňových dokladů dokladů, které mají vyplněno pole zdanitelné plnění. Slouží pro vyplnění přiznání DPH pro ty, co nemají modul Účetnictví.

Zisk z prodeje ze skladu

Tato sestava umožňuje zjistit nákupní ceny u položek s přímou vazbou na výdejky.