Průvodce plněním zakázky

 

V modulu Zakázky můžete využít průvodce, který vám pomůže vystavit hromadně faktury nebo výdejky k zakázkám. 

Pomocí průvodce můžete sledovat plnění jednotlivých zakázek a měnit stavy jejich položek (a nastavit je tak k fakturaci či k dodání), lze nastavovat i částečné plnění. 

Zakázky můžete prostřednictvím průvodce upravit.

Průvodce zobrazíte výběrem příkazu Zakázky | průvodce plněním zakázek

0. krok - Možnost automatizované fakturace zakázek

Průvodce plněním zakázek umožňuje automaticky vyhledat všechny zakázky, které lze fakturovat. Volbou Nechat průvodce, aby sám vyhledal 

Vyhledávání funguje tak, že uživatel zvolí sklad, na kterém se nacházejí produkty připravené k výdeji. Průvodce najde všechny zakázky, které obsahují produkty, které jsou k dispozici na vybraném skladu. Nejprve se snaží uspokojit zakázky ve stavu Rezervovat potom ve stavu Dodat v pořadí podle data zakázky.

Vyhledání lze spustit "nanečisto", klepnutím na tlačítko Test -  v tom případě je celá akce pouze vypsána, ale zakázky se nemění. Pokud po výběru skladu klepnete na tlačítko Další..., spustí se funkce, která nastaví zakázky do stavu Fakturovat.

Jsou "vydány" všechny dostupné produkty (berou se v úvahu rezervace).V případě potřeby se provede částečné plnění (položka se rozepíše na dva řádky, jeden Fakturovat, druhý Dodat).

Kontrola zakázek k fakturaci

V posledním kroku průvodce je nové tlačítko "Zobrazit zakázky k fakturaci", které otevře seznam všech zakázek s položkou ve stavu "Fakturovat". Máte tak možnost jednotlivé zakázky otevřít pro úpravu.

Pokud chcete nastavení zakázek k fakturaci provést ručně - vlastní kontrolou, pak nastavíte volbu: Vybrat jednotlivé položky zakázek k fakturaci

1. krok

Nastavíte, podle čeho chcete zobrazovat položky jednotlivých zakázek:

 

 • podle produktů - umožní rozdělit produkty mezi jednotlivé zákazníky

   

 • podle firem - umožní zobrazit produkty či služby ze zakázek pro jednotlivé firmy

   

 • podle zakázek - umožní zkontrolovat plnění jednotlivých zakázek

Zaškrtnutím pole Nabídnout jen produkty, které jsou skladem a v požadavcích (resp. Nabídnout jen firmy, které mají zakázku k fakturaci či Nabídnout jen zakázky, které mají položku k fakturaci - název pole se aktualizuje podle vybrané volby) omezíte seznam produktů (resp. firem či zakázek).

2. krok

(na něj se dostanete po klepnutí na tlačítko Další)

Průvodce zobrazuje seznam položek jednotlivých zakázek.

Výběrem produktu (resp. firmy či zakázky) ze seznamu ve spodní části dialogu zobrazíte v tabulce související položky zakázek.

V tabulce můžete stav položek měnit (význam jednotlivých stavů - ):

Hodnotu stavu můžete vybrat ze seznamu (přímo v poli Stav)

nebo

poklepáním na pole Stav nastavíte položku k fakturaci (nastavíte Stav na: fakturovat)

Pokud prohlížíte zakázky podle produktů, zobrazuje se navíc ve spodní části Podformuláře aktuální stav skladu, počet kusů produktu k fakturaci a počet zbývajících kusů (podle vzorce: Skladem - Fakturovat).

Prostřednictvím průvodce můžete:

Zobrazit informace o aktivitách vybraného produktu - klepnutím na tlačítko Informace o produktu zobrazíte dialog Informace o produktu (více )

Zobrazit doklad vybrané zakázky pro překontrolování či úpravy údajů - klepnutím na tlačítko Zakázka zobrazíte dialog Doklad (více )

3. krok

(na něj se dostanete po klepnutí na tlačítko Další)

Vyberete možnost, jak chcete pokračovat:

 

 • Ukončit průvodce bez dalších akcí - pouze zavře dialog.
   
 • Vystavit faktury - vystaví fakturu ke každé zakázce, která má položku k fakturaci
   
 • Vystavit výdejky - vystaví výdejky ke každé zakázce, která má položku k fakturaci
   
 • Vytisknout seznam zakázek k fakturaci - zobrazí seznam všech zakázek, které mají položku k fakturaci, v náhledu před tiskem.
   
 • Zapsat seznam zakázek do úkolů - zapíše úkol pro aktuálního uživatele: Vystavit fakturu k zakázkám č. X,Y,Z (X,Y,Z jsou všechny zakázky určené k fakturaci). Úkol můžete přesměrovat přímo na konkrétní fakturantku v dialogu Úkoly.

Tlačítkem "Zobrazit zakázky k fakturaci", můžete otevřít seznam všech zakázek s položkou ve stavu "Fakturovat". Máte tak možnost jednotlivé zakázky otevřít pro úpravu.

Pokud chcete provést nějaké změny, můžete se vrátit do předchozího kroku - klepnutím na tlačítko Zpět.

4. krok

Dialog uzavřete:

 • Klepnete na tlačítko Storno - tak celou akci stornujete (nebudou ovšem zrušeny provedené změny zakázek!!!).

   

 • Klepnete na tlačítko Dokončit - systém bude pokračovat podle nastavené volby.

 

Jestliže Průvodcem plnění zakázek vystavujete desítky dokladů a nezatrhnete volbu Nezobrazovat vystavené doklady, otevře průvodce maximálně 10 oken a pokud je nových dokladů více, zobrazí upozornění, že nebyly otevřeny všechny doklady.