Tiskové výstupy agendy Objednávky

 

Agenda Objednávky má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Objednávka

Tisk objednávek. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad.

Objednávky podle firem

Slouží pro získání přehledu objednávek podle dodavatelů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní firmu.

Objednávky podle produktů

Slouží pro získání přehledu objednávek podle produktů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní produkt.

Stav produktů

Slouží pro získání přehledu stavu produktů. Zobrazí množství požadované (ze zakázek), objednané (z objednávek) a na skladu.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Objednávky

Přehled objednávek. Zobrazuje součet za doklad. Nabízí se použití filtru pro konkrétní firmu, takže uvidíte celkový objem objednávek.

Objednávky po položkách

Zobrazí doklady knihy podle položek, což vám umožní prohledávat a filtrovat doklady podle údajů v položkách (pole z položek dokladů nejsou dostupná v tabulce agendy).