Dialog Produkt - karta Obecné

 

Na kartě jsou zobrazeny obecné informace o produktu (název, popis, katalogové číslo, sazbu DPH, jednotky apod.) a knize, ve které je zařazen. Údaje na této kartě jsou uspořádány tak, aby související údaje tvořily skupiny.

 

1. Do pole Produkt zadáte jednoznačný identifikátor produktu (zboží či služby)

Je důležité si předem rozmyslet, zda tímto identifikátorem bude číselný výraz (např. katalogové číslo produktu) nebo zkrácený popis produktu. Při výběru produktu v ostatních modulech, například při vystavování nabídky, nabízí systém seznam pouze těchto identifikátorů. Navíc tento identifikátor musí být jedinečný v rámci všech katalogů (podobně jako jedinečné identifikátory dokladů).

Pokud není zvolena výchozí hodnota pole, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor produktu, předpokládá se však, že tento text nahradíte.

 

2. Do pole Popis zadáte bližší popis produktu (zboží či služby) - toto pole se bude zobrazovat v dokladech (na fakturách , objednávkách, nabídkách apod.)

 

3. Podle potřeby doplníte další pole:

Katalogové číslo - katalogové číslo produktu

Čárový kód - čárový kód výrobce

Čárový kód vlastní - lze zobrazit přepnutím pole Čárový kód. Kromě těchto dvou čárových kódů lze otevřít dialogové oko, pomocí kterého lze zadat libovolný počet dalších čárových kódů (více variant stejného produktu).

Jednotky - nejmenší jednotky, ve kterých se s produktem pracuje (ks, kg, m apod.)

Základní jednotka a Množství základní jednotky. Umožní u každého produktu zadat jaké množství základních jednotek obsahuje. Například 1 Ks obsahuje 0,75 Kg. Díky těmto údajům bude například možné tisknout cenovky s uvedenou cenou za základní jednotku.

Druh balení - druh balení nebo počet kusů v balení

 

Poznámka: Pokud odebíráte zboží v balících po 10 ks, ale můžete prodávat i jen 1 ks, uvedete do pole Jednotky: ks (dále pak cenu produktu uvádíte za jeden kus). Pokud však můžete prodávat zboží jen po balících (10 ks) uvedete do pole Jednotky např. balení (obvykle zkráceně "bal") a dále pak cenu uvádíte za celé toto balení! Systém neumožňuje pracovat na skladu se zbožím ve dvou různých jednotkách - ks x balení - pro jednu se musíte rozhodnout. Výjimku tvoří případ, kdy pracuji s polem SKUPINA a použiji klíčové slovo "Balení" - to pak je možné evidovat na skladu 156ks a budete vědět, že 15 balíčků a 6 volně ložených kusů).

 

Skupina - množstevní skupina - pro dělení množství na skladě - např. podle barvy, velikosti, šarže a expirace či série
Pomocí tohoto lze vytvářet množstevní skupiny a přiřazovat je jednotlivým produktům. K dispozici jsou tyto skupiny:

 • Sériová čísla
 • Trvanlivosti
 • Balení
 • Ostatní (například barvy, velikostní řady oděvů a obuvi)
  Sériová čísla je implicitní skupinou pro produkty bez skupiny. Pokud není skupina explicitně určena, chová se Vario jako v předešlé verzi. Pokud se explicitně určí skupina Sériová čísla nabízí se tabulka pro jejich vyplnění automaticky při vstupu do pole Množství v položkách dokladu a dialogu Produkt a sklad.

  Trvanlivosti pokud se u produktu určí skupina trvanlivosti nabízí se při příjmu k vyplnění tabulka obsahující Sérii (šarže), trvanlivost (datum) a množství. Při výdeji je možné vybrat konkrétní série a určit vydávané množství.

  Balení - definujete položky balení (např. paleta, krabice apod.) a doplníte množství měrných jednotek v balení. Při příjmu nebo výdeji můžete specifikovat kolik vydáváte balení, doklad i sklad stále pracují s jednotkovým množstvím - přepočteným dle tabulky balení. Balení je evidováno na skladu podobně jako sériová čísla nebo trvanlivosti.

  Ostatní musí se definovat skupiny (například barvy: bílá, modrá, zelená, nebo velikosti: S, M, L, XL apod.). Při příjmu a výdeji se nabídne seznam těchto skupin, uživatel doplní množství jednotlivých skupin.

   

Hmotnost [kg] - hmotnost zboží (pro určení způsobu dopravy či rozhodnutí, zda je možné zboží vyložit do regálů apod.)

Záruka - záruka na zboží v měsících

Množství minimální , Množství maximální - minimální (resp. maximální) množství, které lze nakoupit na sklad

Celní sazebník - pro celní sklad. Odkaz

Předkontace nákup , Předkontace prodej - typ předkontace produktu pro vložení do dokladů - přijatých (resp. vydaných)

Výrobce - ze seznamu můžete vybrat konkrétního výrobce produktu

Dodavatel - ze seznamu můžete vybrat konkrétního dodavatele produktu

Poznámka: v seznamech Výrobce a Dodavatel se zobrazují firmy z Adresáře.

Nově je možné používat tyto údaje:
Internet umožňuje zadat a otevřít internetovou stránku produktu.

Obrázek a Obrázek malý jsou pole pro zadání adresy obrázku. Obrázek lze otevřít přímo z karty produktu. Tato pole však slouží zejména pro vystavení katalogu na internetu nebo pro internetový obchod.

Údaj 1, Údaj 2- další doplňující údaje k produktu

Počet 1, Počet 2- další číselné doplňující údaje k produktu

Datum uvedení, Kategorie - další doplňující údaje k produktu

Poznámka - poznámka k produktu

 

4. Zaškrtnete pole Nabízet v dokladech, pokud chcete produkt zobrazovat v seznamu produktů na dokladech

 

TIP: Pokud nezaškrtnete pole Nabízet v dokladech, tak to neznamená, že produkt bude z ostatních modulů nedostupný, ale pouze se nebude plést v seznamu produktů (tím dosáhnete i úspory času - zobrazení produktů v seznamu totiž něco stojí). O jiných způsobech vkládání produktů do dokladu se dozvíte v příslušném modulu.