Interní doklad - zaúčtování mezd

 

Zaúčtování mezd se provádí pomocí menu Mzdy|Zaúčtování mezd.