Jak zadat nový doklad (fakturu, zálohovou fakturu...)

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

 

2. Ze seznamu Doklad vyberete o jaký druh dokladu se jedná

Poznámka: typ dokladu můžete pro nové záznamy předvolit v Možnostech knihy. V dialogu Možnosti knihy můžete přednastavit všechny potřebné údaje.

V závislosti na vybraném typu dokladu se přizpůsobí vzhled dokladu některá pole se skryjí či znepřístupní.

 

3. Vyplníte pole na kartě Obecné. Nezapomeňte na následující:

Variabilní symbol: variabilní symbol dokladu; je třeba ho vyplnit pro jeho identifikaci (pro pozdější úhrady dokladu z modulu Banka či Pokladna a párování plateb).

Datum: datum přijetí dokladu.

Datum zdanitelného plnění: datum vyplníte, pokud se jedná o daňový doklad .

Datum splatnosti: datum splatnosti dokladu, které se nastaví při vystavení příkazu k úhradě platby.

Dodavatel: nastavíte firmu a bankovní spojení na vybranou firmu (pro úhradu dokladu prostřednictvím platebního příkazu). Bankovní spojení můžete zapsat ručně nebo vybrat ze seznamu. Po určení dodavatele se v seznamu Banka zobrazují bankovní spojení, která má firma uvedena v dialogu Firma na kartě Bankovní spojení. Pokud je některé bankovní spojení nastaveno jako výchozí, zobrazí se toto spojení.

 

4. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na kartu Položky dokladu.

Související dokument: Jak se počítá DPH v položkách?

 

5. Do textového pole nad Podformulářem Položky dokladu můžete opsat text faktury

 

6. V Podformuláři Položky dokladu vyplníte jednotlivé položky dokladu.

Položky přijatých dokladů můžete vyplnit dvěma způsoby:

a. V případě, že nepotřebujete evidovat detaily o každé položce dokladu stačí když zvolíte pohled Bez jednotek a do položek dokladu zapíšete pouze Cenu bez DPH (základ DPH), Sazbu DPH a Částku DPH. Pro každou sazbu na přijatém dokladu vyplníte jednu položku.

b. V opačném případě vyplníte všechny položky s údaji, které potřebujete evidovat. Tento postup je vhodný zejména pokud chcete přímo z faktury přijmout produkty na sklad.

Chcete rozpočítat náklady na sklad? Pak si nejdříve pročtěte kapitolu Rozpočítání vedlejších nákladů. Pole Stav informuje o stavu položky (OK, Přijímá se nebo v případě dobropisu: Vydává se). Hodnotu doplňuje systém. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou (viz. dále):

Vydává se/Přijímá se:

S produktem se fyzicky nic neděje, položka je ve stadiu přípravy (jsou vyplněna pole Produkt a Sklad)

Produkt můžete zaskladnit/vydat ze skladu.

OK:

Produkt je zaskladněn na skladu, nemůžete upravovat množství, produkt a sklad.

Pohyb můžete vrátit nebo můžete opravit jeho cenu.

Poznámka: tyto stavy jsou dostupné pouze v případě, že jsou vyplněna pole Produkt a Sklad. (Mějte na paměti, že můžete vést více skladů. Z tohoto důvodu musíte vždy určit konkrétní sklad, pokud chcete provést skladovou operaci.)

Ve spodní části Podformuláře Položky dokladu se dynamicky zobrazuje součet položek (součet cen bez DPH, DPH a Celkových cen s DPH). Do tohoto součtu se promítají všechny uložené položky (záznam v Podformuláři uložíte např. přechodem na jiný záznam).

Stalo se vám?

Nadefinovali jste položky dokladu, provedli jste nějaké akce s dokladem a položky v Podformuláři najednou nejsou?

Neobávejte se nejhoršího, položky se mohli jen "odrolovat" - posunout nahoru; položky posunete zpět tak, že stisknete a podržíte levé tlačítko myši na horní šipce pravého posuvníku Podformuláře (táhlo posuvníku v tomto případě nic nenaznačuje).

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek položek dokladu a údaje, které se vztahují k celému dokladu (Poznámka dokladu ve spodní části dialogu a Komentář dokladu pro účetní informace).

 

7. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.