Vytvoření nové nabídky

 

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

Systém (v závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu) doplní pole: typ dokladu (zakázka nebo nabídka), číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy. 

Obecné informace o vyplnění základních údajů dokladu naleznete v kapitole  Dialog Doklad.

 

2. Vyplníte pole na kartě Obecné. Nezapomeňte na následující:

Doklad: typ dokladu Nabídka (vybíráte ze seznamu, ve kterém se zobrazují povolené doklady knihy)

 

3. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na kartu Položky dokladu.

Do Podformuláře Položky dokladu se zapisují produkty podle přijaté objednávky (resp. ty, které nabízíte).

Pole Stav informuje o stavu položky - v případě nabídky : Rezervovat:

Výběrem příkazu Rezervovat z místní nabídky se stav aktuální položky změní na Rezervováno. Rezervaci produktu na vybraném skladě můžete zrušit opětovným výběrem příkazu Rezervovat z místní nabídky (popřípadě nastavením jiného stavu).

Tento příkaz využijete zejména pokud sestavíte nabídku pro odběratele a čekáte na její potvrzení produkty si rezervujete na skladě pro jejich okamžitý výdej. Zároveň je toto množství zahrnuto do požadavků na sklad (pokud zboží není na skladě - nabízí se k objednání v Průvodci vystavením objednávek).

 

4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.